Template is not defined.

Білім беру бағдарламалары

"ӘДІЛЕТ" ЗАҢ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ"

Бакалавриат

Білім беру бағдарламасы-Жеке құқық жеке құқық саласында және шаруашылық айналымын құқықтық қамтамасыз етумен байланысты юриспруденцияның басқа салаларында білікті мамандарды дайындайды. Жеке құқықтағы профильдеу, негізгі кәсіби міндеттерді қарқынды зерттеу және шешу. Түлектер корпоративтік заңгерлердің, заң консалтингіндегі, мемлекеттік билік органдарындағы заңгерлердің жетекші позицияларына үміткер бола алады.

Сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз:

 • заңгер;
 • заңгер ассистенті;
 • сот приставы;
 • прокурор;
 • адвокат;
 • тергеуші;
 • нотариус;
 • судья;
 • сот отырыстарының хатшысы.

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі

 1. «Тұтынушылардың ұлттық лигасы»РҚБ
 2. GIZ халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Германия қоғамы
 3. ZANGER Заң фирмасы
 4. Қазақстандық Халықаралық Төрелік
 5. «IUS» халықаралық арбитражы
 6. «NURBANK» АҚ
 7. «AEQUITAS»заң фирмасының
 8. GRATA International халықаралық заң фирмасы
 9. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қоры
 10. Dechert LLP заңгерлік фирмасы
 11. Алматы қаласы Бостандық аудандық соты

6В04219 Құқықтану (қытай тілі мен ҚХР құқығын тереңдетіп оқыту) төлқұжаты

МEP 6B04219 Jurisprudence (with in-depth study of the Chinese language and the law of the People’s Republic of China)

CAD 6B04219 Jurisprudence (with in-depth study of the Chinese language and the law of the People’s Republic of China)

МC 6B04219 – “Jurisprudence (with deep study of Chinese and law of the PRC)”

Білім беру бағдарламасы-Жеке құқық жеке құқық саласында және шаруашылық айналымын құқықтық қамтамасыз етумен байланысты юриспруденцияның басқа салаларында білікті мамандарды дайындайды. Жеке құқықтағы профильдеу, негізгі кәсіби міндеттерді қарқынды зерттеу және шешу. Түлектер корпоративтік заңгерлердің, заң консалтингіндегі, мемлекеттік билік органдарындағы заңгерлердің жетекші позицияларына үміткер бола алады.

Сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз:

 • заңгер;
 • заңгер ассистенті;
 • сот приставы;
 • прокурор;
 • адвокат;
 • тергеуші;
 • нотариус;
 • судья;
 • сот отырыстарының хатшысы.

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі

 1. «Тұтынушылардың ұлттық лигасы»РҚБ
 2. GIZ халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Германия қоғамы
 3. ZANGER Заң фирмасы
 4. Қазақстандық Халықаралық Төрелік
 5. «IUS» халықаралық арбитражы
 6. «NURBANK» АҚ
 7. «AEQUITAS»заң фирмасының
 8. GRATA International халықаралық заң фирмасы
 9. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қоры
 10. Dechert LLP заңгерлік фирмасы
 11. Алматы қаласы Бостандық аудандық соты

MEP 6B04218 Private law

CAD 6B04218 Private law

MC 6B04218 –“Private law”

Паспорт МОП 6в04218 жеке құқық

Жария құқық саласында сапалы заң білімінің қолжетімділігін қамтамасыз етуді зерделейді. Қазақстандық патриотизмді, төзімділікті, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге тәрбиелейді. Білім алушылар жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін қамтамасыз ету және қорғау контексінде материалдық және іс жүргізу құқығы саласында терең білімдерін көрсетуі тиіс.

Сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз:

 • заңгер;
 • заңгер ассистенті;
 • сот приставы;
 • прокурор;
 • адвокат;
 • тергеуші;
 • нотариус;
 • судья;
 • сот отырыстарының хатшысы.

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі

 1. «Тұтынушылардың ұлттық лигасы»РҚБ
 2. GIZ халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Германия қоғамы
 3. ZANGER Заң фирмасы
  Қазақстандық Халықаралық Төрелік
 4. «IUS» халықаралық арбитражы
 5. «NURBANK» АҚ
 6. «AEQUITAS»заң фирмасының
 7. GRATA International халықаралық заң фирмасы
 8. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қоры
 9. Dechert LLP заңгерлік фирмасы
 10. Алматы қаласы Бостандық аудандық соты

6В04216-Қоғамдық заң

CAD 6В04216-Қоғамдық заң

MC 6B04216 – Public law

Паспорт МОП 6в04216 Жария құқық

Магистратура

7м04239 – «Жария құқық» білім беру бағдарламасы – бейінді бағыттағы бұл кең іргелі білімі бар, бастамашыл, еңбек нарығы мен технологиялардың өзгеріп отыратын талаптарына бейімді, командада жұмыс істей алатын жаңа формациядағы маманды даярлау. Дамудың жоғары жалпы интеллектуалдық деңгейіне қол жеткізу үшін жағдай жасау.

7м04239 – «Жария құқық»білім беру бағдарламасы бойынша магистрлік бағдарламаның негізгі міндеттері:

– практикалық бағыттағы жоғары білікті магистрлерді дайындау;

– олардың қазақстандық және халықаралық еңбек нарығына қатысуы.

Осы білім беру бағдарламасы бойынша түлекке құқық магистрі академиялық дәрежесі беріледі. 

7м04239 – «Жария құқық» білім беру бағдарламасы магистратурасының түлегі келесідей жұмыс істей алады:

мемлекеттік органдар мен мекемелердегі құқықтық, ұйымдастыру-талдау және кадр бөлімдерінің сарапшысы, басшысы және маманы, мемлекеттік ұйымдардағы заңгер, адвокат және т. б.

Бағдарламаның мақсаты-пәндік білімге қол жеткізуге бағытталған кең кәсіби дайындықты қамтамасыз ету болып табылады. Магистрантты кәсіби қызметтің жалпы интегралдық әдіснамасымен қамтамасыз ету, болашақ мамандардың кәсіби шығармашылық дағдыларын дамыту, білім деңгейін арттыруға қажеттілікті қалыптастыру

7M04239-Қоғамдық Заң

CAD 7M04239 – Public Law

7m04239 MUP PP проф

Паспорт МОП 7м04239 ПП

7м04240 – «Жария құқық» білім беру бағдарламасы – жария құқық саласында терең ғылыми және педагогикалық даярлыққа ие жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы үшін кадрлар даярлауды іске асырады.

Осы білім беру бағдарламасы бойынша бітірушіге заң ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі беріледі. 

7м04240 білім беру бағдарламасының түлегі-Қоғамдық құқық келесідей жұмыс істей алады:

– тергеуші және аға тергеуші, прокурор, судья, инспектор, сот орындаушысы, адвокат және Заң консультациясының басшысы, нотариус, сарапшы.

– ғылыми қызметкер, ғылыми-зерттеу институттарында, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар мен мекемелерде жетекші маман, оқытушы, жоғары оқу орындарындағы аға оқытушы.

Бұл бағдарламаның мақсаты-кең ғылыми, іргелі білімі бар, бастамашыл, өзгермелі еңбек нарығы мен технология талаптарына бейімді, командада жұмыс істей алатын жаңа формациядағы маманды даярлау. Жария құқық саласында дамудың жоғары жалпы зияткерлік деңгейіне ие болу үшін жағдайларды қамтамасыз ету.

7M04240 шаралары-Қоғамдық Заң

CAD 7M04240 – Public Law

7M04240 MUP PP ғылыми-пед

Паспорт МОП 7м04240 ПП

7м04241 – «жеке құқық» білім беру бағдарламасы: – бейінді бағыттағы бұл кең іргелі білімі бар, бастамашыл, еңбек нарығы мен технологиялардың өзгеріп отыратын талаптарына бейімді, командада жұмыс істей алатын жаңа формациядағы маманды даярлау. Дамудың жоғары жалпы интеллектуалдық деңгейіне қол жеткізу үшін жағдай жасау.

7м04241 – «жеке құқық»білім беру бағдарламасы бойынша магистрлік бағдарламаның негізгі міндеттері:

– практикалық бағыттағы жоғары білікті магистрлерді дайындау;

– олардың қазақстандық және халықаралық еңбек нарығына қатысуы.

Осы білім беру бағдарламасы бойынша түлекке құқық магистрі академиялық дәрежесі беріледі. 

7м04241 – «жеке құқық» білім беру бағдарламасы магистратурасының түлегі келесідей жұмыс істей алады:

– жеке құқық саласындағы мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда заң консультациясының басшысы, нотариус, заңгер.

Бағдарламаның мақсаты-пәндік білімге қол жеткізуге бағытталған кең кәсіби дайындықты қамтамасыз ету болып табылады. Магистрантты кәсіби қызметтің жалпы интегралды әдіснамасымен қамтамасыз ету, болашақ мамандардың кәсіби шығармашылық дағдыларын дамыту, білім деңгейін жоғарылату қажеттілігін қалыптастыру.

MEP 7M04241 – Private law

CAD 7M04241 – Private law

7M04241 MUP CHP проф

Паспорт МОП 7М04241 ТЖ

7м04242 – «жеке құқық» білім беру бағдарламасы – Жеке құқық саласында терең ғылыми және педагогикалық даярлыққа ие жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы үшін кадрлар даярлауды іске асырады.

.Осы білім беру бағдарламасы бойынша бітірушіге заң ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі беріледі. 

7м04242 – «жеке құқық» білім беру бағдарламасы магистратурасының түлегі келесідей жұмыс істей алады:

-мемлекеттік емес органдар мен мекемелердегі заң консультациясының басшысы, нотариус, сарапшы, құқықтық, ұйымдастыру-талдау және кадр бөлімдерінің басшысы мен маманы, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардағы заңгер.

– ғылыми қызметкер, ғылыми-зерттеу институттарында, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар мен мекемелерде жетекші маман, оқытушы, жоғары оқу орындарындағы аға оқытушы.

Бұл бағдарламаның мақсаты-кең ғылыми, іргелі білімі бар, бастамашыл, өзгермелі еңбек нарығы мен технология талаптарына бейімді, командада жұмыс істей алатын жаңа формациядағы маманды даярлау. Жеке құқық саласында дамудың жоғары жалпы зияткерлік деңгейіне ие болу үшін жағдайларды қамтамасыз ету.

7M04242-жеке заң

CAD 7M04242 – Private law

7M04242 MUP CHP ғылыми-пед

Төлқұжат МОП 7М04242 ЧП

Докторантура

8d04250-Қоғамдық құқық білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағытқа ие және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу даярлығы мен пәндерді тереңдетіп оқытуды көздейді.

«8d04250-Жария құқық» білім беру бағдарламасының PhD докторының кәсіби қызметінің пәндері меңгерілген дағдылар болып табылады:

– түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру;

– аналитикалық және эксперименттік ғылыми қызмет – ;

– зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау; 

– халықаралық ғылыми форумдарда, конференцияларда және семинарларда шешендік өнер және көпшілік алдында сөз сөйлеу – ;

– ғылыми хат және ғылыми коммуникация;

– ғылыми зерттеулер процестерін жоспарлау, үйлестіру және іске асыру;

– зерттеу саласын жүйелі түсіну және таңдалған ғылыми әдістердің сапалылығы мен нәтижелілігін көрсету;;

– ғылыми іс-шараларға, іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу;

– көшбасшылық басқару және ұжымды басқару;;

-ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметке жауапты және шығармашылық көзқарас;

– қазіргі заманғы ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, патенттік іздеу жүргізу және ғылыми ақпаратты беру тәжірибесі;

– шет тілінде еркін қарым-қатынас.

– ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізуде;

– тұрақты кәсіби өсуді қамтамасыз етуде

Бағдарламаның мақсаты-білім мен ғылымды интеграциялау негізінде құқықтық ғылым мен практиканың өзекті мәселелерін шешуге қабілетті жаңа формациядағы ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың тиімді жүйесін құру болып табылады;

– әлемдік стандарттарға сәйкес келетін жоғары білікті заң ғылыми-педагогикалық кадрларын даярлаудың отандық технологияларын үйлестіру,

-қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың халықаралық тәжірибе қағидаттарына сәйкес білім беру процесін жүзеге асыру. Осы мақсатта білім алушы Теориялық оқыту курсынан өтеді және өзектілігімен және практикалық маңыздылығымен сипатталатын өзіндік бірегей ғылыми зерттеуді жүзеге асырады. Зерттеу нәтижелері докторлық диссертация түрінде ресімделеді, оны қорғау белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

8D04250-Қоғамдық Заң

CAD 8D04250 – Public Law

8d04250 МУП ПП докторантура

Паспорт МОП 8d04250 ПП

8d04251-жеке құқық білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағытқа ие және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу даярлығы мен пәндерді тереңдетіп оқытуды көздейді.

Алынған дағдылар «8d04251 – жеке құқық» білім беру бағдарламасының PhD докторының кәсіби қызметінің пәні болып табылады:

– түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру;

– аналитикалық және эксперименттік ғылыми қызмет – ;

– зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау; 

– халықаралық ғылыми форумдарда, конференцияларда және семинарларда шешендік өнер және көпшілік алдында сөз сөйлеу – ;

– ғылыми хат және ғылыми коммуникация;

– ғылыми зерттеулер процестерін жоспарлау, үйлестіру және іске асыру;

– зерттеу саласын жүйелі түсіну және таңдалған ғылыми әдістердің сапалылығы мен нәтижелілігін көрсету;;

– ғылыми іс-шараларға, іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу;

– көшбасшылық басқару және ұжымды басқару;;

-ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметке жауапты және шығармашылық көзқарас;

– қазіргі заманғы ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, патенттік іздеу жүргізу және ғылыми ақпаратты беру тәжірибесі;

– ғылыми жаңалықтар мен әзірлемелерге зияткерлік меншік құқықтарын қорғау;

– шет тілінде еркін қарым-қатынас.

Бұл ретте PhD докторы құзыретті болуы тиіс:

– ақпараттық ағындардың тез жаңаруы мен өсуі жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;

– теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеулер жүргізуде;

– ғылыми зерттеудегі теориялық және қолданбалы есептерді қою және шешу;

– тиісті саладағы проблемаларға кәсіби және жан-жақты талдау жүргізуде;

– тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерінде;

– мамандарды жоғары оқу орындарында даярлау мәселелерінде;

– ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізуде;

– тұрақты кәсіби өсуді қамтамасыз етуде

Бағдарламаның мақсаты-білім мен ғылымды интеграциялау негізінде құқықтық ғылым мен практиканың өзекті мәселелерін шешуге қабілетті жаңа формациядағы ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың тиімді жүйесін құру болып табылады;

– әлемдік стандарттарға сәйкес келетін жоғары білікті заң ғылыми-педагогикалық кадрларын даярлаудың отандық технологияларын үйлестіру,

-қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың халықаралық тәжірибе қағидаттарына сәйкес білім беру процесін жүзеге асыру. Осы мақсатта білім алушы Теориялық оқыту курсынан өтеді және өзектілігімен және практикалық маңыздылығымен сипатталатын өзіндік бірегей ғылыми зерттеуді жүзеге асырады. Зерттеу нәтижелері докторлық диссертация түрінде ресімделеді, оны қорғау белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

8D04251-жеке заң

CAD 8D04251 – Private Law

8d04251 ТЖ моп – Докторантура

Төлқұжат МОП 8D04251 ТЖ

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

Бакалавриат

«Мемлекеттік қаржы» мамандығы инвестициялық және қаржылық басқару шешімдерін ақпараттық қолдаудың қажетті дағдыларына ие, қаржыны басқару, қаржылық талдау, қаржылық және салықтық жоспарлау, қаржылық менеджмент саласында жоғары білікті басшылар мен мемлекеттік деңгейдегі мамандарды даярлауға бағытталған. «Мемлекеттік қаржы»білім беру бағдарламасының мамандануы. «Мемлекеттік қаржы» мамандануы өңірлік еңбек нарығының талаптарын, жұмыс берушілердің талаптарын, мамандық бойынша білім алушылардың басым тілектерін және түлектердің бәсекелестік артықшылықтарын қамтамасыз етуді ескере отырып енгізілді. Мамандандыру университеттің Ғылыми кеңесінде бекітілген. Бағдарламаның ерекшеліктері. Бұл Бағдарлама инвестициялық банк ісі және корпоративтік қаржы сияқты салаларда жұмыс істеу үшін халықаралық деңгейдегі білікті мамандарды даярлауды көздейді. Оқыту стратегиялық және қаржылық жоспарлау, компаниялардың экономикасы, ақпараттық технологиялар саласында кең білімі мен құралдарына ие маман даярлауды қамтиды. Оқу барысында студент ұйым ішінде тиімді қаржылық модельдерді құру, капиталды тарту схемаларын әзірлеу, жобалардың инвестициялық тартымдылығын бағалау, ақша ағындарын басқару, компанияның қаржылық тиімділігін басқару және қаржылық стратегияны әзірлеу туралы білім алады.

Бейіндік пәндер.

 • Мемлекеттік қаржы
 • Бағалы қағаздар нарығы
 • Банк ісі
 • Мемлекеттік бюджет
 • Сақтандыру
 • Бағалы қағаздар нарығы
 • Кәсіпкерлік құқық
  Іскерлік хат (мемлекеттік тілде)

«Мемлекеттік қаржы» мамандығы бойынша диплом алған түлектер Қазақстанның Қаржы министрлігінде (мемлекеттік кірістер комитеті, Қаржы мониторингі комитеті), муниципалды мекемелерде, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорында және басқа да мемлекеттік мекемелерде жұмыс істей алады.

Паспорт МОП 6в04112 мемлекеттік қаржы

РASSPORT OF THE 6B04112 «ҚОҒАМДЫҚ ҚАРЖЫ»

МУП 6в04112 мемлекеттік қаржы (ВО)

МУП 6в04112 мемлекеттік қаржы (СО)

МУП 6в04112 мемлекеттік қаржы (ТжКБ)

2.1.5 MAP 6B04112 Public Finance BA

2.2.7 Modular curriculum 6В04112 Public Finance

2.2.12 КУД 6В04112 – мемлекеттік қаржы

Жалпы сипаттамасы

Мемлекеттік басқару саласындағы тұтас білім жүйесі бар, мәдениеті мен қызметтік этикасының деңгейі жоғары, экономикалық ойлау қабілеті және қажетті құқықтық дайындығы, қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, мемлекеттік практиканы ғылыми талдау дағдылары бар мамандарды даярлау

Негізгі пәндер тізімі:

Мемлекеттік қызмет, Мемлекеттік басқару теориясы, мемлекеттік шешімдерді қабылдау және орындау әдістемесі, экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік органдардың сыртқы саяси және сыртқы экономикалық қызметі

Кәсіби құзыреттер және практикалық дағдылар:

Осы мамандық бойынша Бакалавр мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында, нақты кәсіпорында басқару технологиясын әзірлеу және қолдану саласында жұмыс істеу үшін барлық дағдыларға ие, оның ішінде басқарудың ғылыми-әдіснамалық және ұйымдастырушылық-технологиялық базасын құруға қатысады, дайындықтың басқа бағыттарымен бірлесіп стратегиялық және инвестициялық басқарудың неғұрлым тиімді әдістерін, ережелері мен рәсімдерін әзірлейді және қолданады. тактикалық жоспарлау

Жұмысқа орналастыру және кәсіби қызмет саласы

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен Әкімшілігі( ҚР); ҚР Парламентінің аппараты; ҚР Үкіметінің түрлі құрылымдық бөлімшелері; экономика мен қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстволар мен агенттіктер); жергілікті басқару органдары (аудандардың, қалалардың, облыстардың әкімдіктері) және атқарушы органдардың аппараттары; ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, корпорациялар және басқалар.

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі

Жалпы сипаттамасы

Тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді жылжыту мақсатында ғылым мен практиканың озық жетістіктерін, маркетингтік, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, маркетингтік қызметті және бизнесті кәсіби жүргізуге қабілетті мамандарды даярлау

Негізгі пәндер тізімі:

Маркетинг, Стратегиялық маркетинг, веб-статистика және веб-аналитика, маркетингтік аналитика, Интернет-маркетинг, стартаптар құру, маркетингтік коммуникациялар, Digital –маркетинг, Жаһандық маркетинг, Web-бағдарламалау, Blockchain технологиясы.

Кәсіби құзыреттер және практикалық дағдылар:

Оқу пәндерінің модульдерін оқу нәтижелері бойынша студенттер оқытушылар мен бизнес-орта өкілдерінің құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін бағалауды ғана емес, сонымен қатар әлеуетті жұмыс берушілер үшін өз портфолиосына ұсыныс хаттарды да алады.

Жұмысқа орналастыру және кәсіби қызмет саласы

Осы білім беру бағдарламасының түлектері әлеуметтік желілерде жылжыту мамандарының (socialmediamanager), контент-менеджерлердің (content-manager), контент-стратегтердің/мультиканалды коммуникация мамандарының (channelmarketingmanager), цифрлық және мобильді коммуникациялардағы бренд-менеджерлердің (digital brand manager), контекстік жарнама менеджерлерінің (traffic) түрлі функцияларын орындай алады- менеджер), сандық ортада медиа жоспарлау мамандары (digitalmediaplanner).

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі

«Корпоративтік қаржы» мамандығы корпоративтік бизнес, банк ісі, қаржылық менеджмент, салық және салық салу саласында кешенді білім береді. «Корпоративтік қаржы» мамандығы бойынша мамандар даярлаудың басты міндеті Қазақстанның қазіргі жағдайының ерекшелігін және халықаралық стандарттарды ескере отырып, нарықтық экономика жағдайында тиімді жұмыс істеуге қабілетті жоғары кәсіби мамандарды даярлау болып табылады. бизнес, білім беру, денсаулық сақтау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сервис салалары және т. б.), экономикалық құрылымдар, әлеуметтік қызметтер, ұйымдастырушылық бөлімдер. Осы мамандық бойынша түлектер жұмысқа орналаса алады:

қаржы бөлімінің маманы;

 • инвестициялық компаниялар мен тікелей инвестициялар қорларындағы талдаушы;
 • бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік бойынша аудитор;
 • қаржылық есеп жөніндегі консультант, салықтық жоспарлау жөніндегі консультант;
 • банктердің Корпоративтік қаржы департаменттерінің маманы.

Оқу барысында студент ұйым ішінде тиімді қаржылық модельдерді құру, капиталды тарту схемаларын әзірлеу, жобалардың инвестициялық тартымдылығын бағалау, ақша ағындарын басқару, компанияның қаржылық тиімділігін басқару және қаржылық стратегияны әзірлеу туралы білім алады. 

Бейіндік пәндер.

 • Корпоративтік қаржы
 • Бағалы қағаздар нарығы
 • Банк ісі
 • Қаржы нарықтары мен делдалдар
 • Қаржылық менеджмент
 • Қаржылық тәуекелдер

Паспорт МОП 6в04113 Корпоративтік қаржы

RASSPORT OF THE 6B04112 «CORPORATE FINANCE»

ЖБТ 6в04113 Корпоративтік қаржы (жо)

ЖБТ 6в04113 Корпоративтік қаржы (ТжКБ)

ЖБТ 6в04113 Корпоративтік қаржы (ЖБ)

2.1.5 MAP 6B04113 Corporate Finance BA

2.2.7 Modular curriculum 6В04113 Corporate Finance

2.2.12 КУД 6В04113-Корпоративтік қаржы

Жалпы сипаттамасы

Ғылым мен практиканың озық жетістіктерін, маркетингтік, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, маркетингтік қызметті және бизнесті кәсіби жүргізуге қабілетті мамандарды даярлау.

Негізгі пәндер тізімі:

Осы бейіндегі бакалаврлар нарықты сегменттеу, мақсатты сегменттерді таңдау, шаруашылық жүргізуші субъектілердің тауарларын/көрсетілетін қызметтерін позициялау (қайта орналастыру), корпоративтік активтерді әзірлеу саласында шаруашылық жүргізуші субъектілердің кейіннен стратегиялық шешімдер қабылдауы үшін әртүрлі бағыттар (нарықты, тауарларды/көрсетілетін қызметтерді, тұтынушыларды, делдалдарды, бәсекелестерді, маркетингтік ортаны және маркетинг кешенінің элементтерін зерттеу) бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізе білуі тиіс. және аспаптық стратегиялар. Мұндай маркетингтік іс-шараларды жүзеге асыру бакалаврдан басқару қызметінің принциптері мен әдістерін, кәсіпкерлік пен іскерлік белсенділікті, Экономика, Менеджмент, Қаржы, несие, есеп және аудит, Эконометрика саласындағы жоғары кәсіби құзыреттілік негізінде тиімді маркетингтік шешімдер қабылдауды талап етеді.

Кәсіби құзыреттер және практикалық дағдылар:

Осы мамандық бойынша түлектер шаруашылық жүргізуші субъектілердің басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыруда әртүрлі функцияларды орындай алады. Өндірістік және ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыру кезінде бакалаврлар шаруашылық жүргізуші субъектілердің маркетингтік мүмкіндіктері мен ортасын зерттейді, маркетингтік зерттеулер жүргізеді, мақсатты сегментті таңдайды, тұтынушылардың сұранысын болжайды және таңдалған сегмент үшін тауарларды орналастырады, тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға және пайда табуға бағытталған өнімді, бағаны, сатуды және коммуникацияны басқару саясатын жасайды, өнімді, бағаны, сатуды және коммуникацияны әзірлейді, маркетингтің стратегиялық және ағымдағы жоспарлары және олардың орындалуын бақылайды.

Жұмысқа орналастыру және кәсіби қызмет саласы

Осы мамандық бойынша түлектер шаруашылық жүргізуші субъектілердің басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыруда әртүрлі функцияларды орындай алады. Өндірістік және ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыру кезінде бакалаврлар шаруашылық жүргізуші субъектілердің маркетингтік мүмкіндіктері мен ортасын зерттейді, маркетингтік зерттеулер жүргізеді, мақсатты сегментті таңдайды, тұтынушылардың сұранысын болжайды және таңдалған сегмент үшін тауарларды орналастырады, тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға және пайда табуға бағытталған өнімді, бағаны, сатуды және коммуникацияны басқару саясатын жасайды, өнімді, бағаны, сатуды және коммуникацияны әзірлейді, маркетингтің стратегиялық және ағымдағы жоспарлары және олардың орындалуын бақылайды.

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі 

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат қысқартылған оқу мерзімі 

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат қысқартылған оқу мерзімі, қашықтықтан оқыту түрі

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат екінші жоғары білім

Ғылым мен практиканың озық басқарушылық жетістіктерін, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, бизнесті және басқару қызметін кәсіби жүргізуге қабілетті мамандарды даярлау

Негізгі пәндер тізімі:

Менеджмент, персоналды басқару, іскерлік коммуникациялар, Тайм-менеджмент, Стратегиялық менеджмент, Жобалық менеджмент, тренингтерді өткізу әдіснамасы.

Кәсіби құзыреттер және практикалық дағдылар:

Экономика және бизнес бакалаврлары басқару жүйесінің орта буын басшылары ретінде білікті жұмыс істеу үшін барлық қажетті білім мен практикалық дағдыларға ие және кейіннен әртүрлі басшылық лауазымдарда пайдаланылуы мүмкін

Жұмысқа орналастыру және кәсіби қызмет саласы

«6в04107 – Менеджмент» білім беру бағдарламасының бакалаврлары әртүрлі экономикалық құрылымдарда, әлеуметтік қызметтерде, басқару жүйесінің ұйымдастырушылық бөлімшелерінде, салааралық кешендерде, басқару органдарында, акционерлік қоғамдарда, түрлі шаруашылық серіктестіктерінде және коммерциялық емес ұйымдарда жұмыс істей алады, бизнеспен және кәсіпкерлікпен айналыса алады.

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі 

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат қысқартылған оқу мерзімі 

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат қысқартылған оқу мерзімі, қашықтықтан оқыту түрі

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат екінші жоғары білім

Есеп және аудит-бұл Бухгалтерлік есеп және аудит жүйесінде жұмыс істейтін, қолданыстағы заңнамаға сәйкес ұстанатын және әрекет ететін мамандық.

«Есеп және аудит» мамандығының түлегі – есеп саясатын қалыптастыратын, бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыратын, қаржы ағындарының экономикалық талдауын жүзеге асыратын, максималды пайдаға жету үшін оңтайлы басқару шешімдерін негіздейтін, болашақта кәсіпорынның дамуының тиімді жолдарын анықтайтын және заң саласында еркін бағдарланатын есеп менеджері.

Бейіндік пәндер.

 • Қаржылық есеп 1,2
 • Басқарушылық есеп 1,2
 • Салықтық есепке алу және есептілік
 • Қаржылық менеджмент
 • Өндірістік есеп
 • Экономикалық талдау
 • Қаржылық талдау
 • Ақша ағындарын талдау
 • Айналым капиталын талдау

«Есеп және аудит» мамандығын бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз

 1. Қаржы маманы
 2. Қаржы директоры
 3. Коммерциялық менеджер
 4. Қаржылық талдаушы
 5. Аудитор
 6. Ревизор
 7. Есепші

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі 

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат қысқартылған оқу мерзімі 

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат екінші жоғары білім

Магистратура

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

Бакалавриат

Клиникалық психология-Қазіргі психологияның жетекші және қарқынды дамып келе жатқан бағыттарының бірі. Клиникалық психология-бұл іргелі ғылым ғана емес, сонымен қатар адамның психикалық ресурстарын және оның бейімделу мүмкіндіктерін арттыруға, психикалық дамуды үйлестіруге, денсаулықты қорғауға, ауруларды жеңуге және психологиялық оңалтуға бағытталған психологтардың кәсіби қызметінің саласы.

Біздің факультеттің ерекшелігі оқытудың практикаға бағытталғандығы болып табылады, оның шеңберінде студенттер іргелі психологиялық дайындықтан басқа, психодиагностика, психологиялық кеңес беру, тәжірибелі психолог-оқытушылардың басшылығымен тренингтік бағдарламаларды әзірлеу және жүргізу бойынша кәсіби дағдыларын пысықтауға мүмкіндігі бар.

«Клиникалық психология»мамандығының пәндері:

 • Патопсихология
 • Нейропсихология
 • Психиатрия
 • Неврология
 • Психосоматика негіздері
 • Аномалды даму психологиясы
 • Психологиялық кеңес беру,
 • психокоррекция және психотерапия негіздері
 • ВПФ оңалту және қалпына келтіру психологиясы
 • Бала жасындағы Нейропсихология
 • Клиникалық психологияның проективтік әдістері
 • Сараптама тәжірибесіндегі клиникалық психология
 • Дене психологиясы
 • Девиантты мінез-құлық психологиясы
 • Психофармакотерапия
 • Невроз туралы ілім
 • Тұлғалық бұзылулар
 • Нашақорлық пен алкоголизмнің алдын алу
 • Психотерапияның негізгі теориялары мен әдістері
 • Норма мен патологияның дамуын диагностикалау әдістері
 • Ішкі аурулар клиникасы
 • Клиникалық психологияның әдіснамалық мәселелері

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі

Ұйымдастырушылық психология қолданбалы психологияның қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі болып табылады. Ұйымдастырушылық психологияның мәні динамикалық ұйымдастырушылық ортадағы адамдардың тиімді қызметін қамтамасыз етумен және халықтың еңбекке қабілетті бөлігінің психикалық денсаулығы мен жеке әл-ауқатын сақтаумен байланысты бірқатар мәселелерді шешу болып табылады. Оқыту кезеңінде: психологияның әдіснамалық мәселелері; қазіргі психология теориясы мен практикасының өзекті мәселелері; қазіргі психологиядағы ғылыми теориялар мен мектептер; ұйымдастыру психологиясының қазіргі проблемалары зерделенеді; персоналды басқару психологиясы.

Бейіндік пәндер:
– Ұйымдастыру психологиясы;
– Қызметкерлерді іріктеу мамандығы бойынша Практикум;
– Коучинг мамандығы бойынша Практикум;
– Қарым-қатынас психологиясы;
– Тиімді коммуникация негіздері мамандығы бойынша Практикум;
– Жарнама психологиясы.

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу нысаны 

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат екінші жоғары білім

Осы білім беру бағдарламасының мазмұны мәдениетаралық және тіларалық коммуникацияны жүзеге асыруға қабілетті аудармашыларды даярлау кезіндегі құзыреттілік тәсілдің барлық заманауи үрдістерін көрсетеді. Кәсіби аударма құзыреттерінен басқа студенттер қосымша елтану, экономикалық және заңгерлік білім алады, бұл оларды еңбек нарығында бәсекеге қабілетті етеді. Түлектер жазбаша және ауызша аударманың барлық түрлерін жүзеге асыра алады.

Аудармашының кең ғылыми және мәдени көзқарасы бар, байланысты ғылымдарда білімі бар, білімге деген құштарлығы бар, байқағыш, шоғырланған, өзін-өзі сынайтын, физикалық тұрғыдан қиын, өйткені ол жиі ауыр режимде жұмыс істеуге мәжбүр, жадының ресурстарын тез жұмылдыруды біледі, назарын және уақытын қалай бөлуді біледі, әдептілік, эрудиция және тапқырлық сезіміне ие.

Кәсіби қызмет түрлері  

аударма (әртүрлі жанрдағы мәтіндер мен құжаттардың жазбаша аудармасы, келіссөздердің, халықаралық кездесулердің, конференциялардың ауызша аудармасы);
ұйымдастырушылық (әр түрлі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу, кәсіби және қоғамдық ұйымдар құру);
өндірістік-басқарушылық (отандық, шетелдік және бірлескен кәсіпорындар мен ұйымдардың тиісті бөлімшелерінде басқару және/немесе кәсіби міндеттерді орындау (аударманың әр түрлі түрлері));

Бейіндік пәндер

 • Арнайы-кәсіби шет тілі
 • Аударма теориясы
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы
 • Жазбаша аударма практикасы
 • Ауызша аударма практикасы
 • Жарнама аудармасы
 • Кино-бейне аударма
 • Ақпараттық аударма практикасы

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі 

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат қысқартылған оқу мерзімі 

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат екінші жоғары білім

СӘУЛЕТ, ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ДИЗАЙН АКАДЕМИЯСЫ

Бакалавриат

«Сәулет» мамандығының бакалаврлары жобалық шешімдерді модельдеуге, олардың кәсіби саласының проблемалары мен даму тенденцияларын бағалауға дайындалған. Азаматтық және өнеркәсіптік құрылыс, қала құрылысы және ландшафтық сәулет саласында өндірістік-техникалық шешімдер қабылдау. Тарихи ғимараттарды, интерьер сәулетін қалпына келтіру және қайта құру, сондай-ақ ұжымда жобалық жұмысты ұйымдастыру.

Кәсіби қызмет саласы-құрылыс, ғылым, білім және аудандық, қалалық және облыстық деңгейдегі сәулет және қала құрылысы істері жөніндегі департаменттер.

Мамандануы-тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сәулеті

Білім беру бағдарламасы түлегінің кәсіби қызметінің объектілері оның компоненттері бар адамның жасанды мекендеу ортасы (қалалар, басқа елді мекендер, ғимараттар мен құрылыстар, олардың кешендері мен фрагменттері – тіршілікті қамтамасыз ету жүйелері, қауіпсіздік, ландшафттар) және оны модельдеу, адам мен қоғамды құру және пайдалану процестері болып табылады.

Бейіндік пәндер.

 • Сәулеттік сурет
 • Дүниежүзілік сәулет тарихы
 • Сәулеттік жобалау
 • Энергия тиімді ғимараттарды жобалау
 • Заманауи әрлеу материалдары
 • Түсті модельдеу
 • Геодезия
 • Қазақстан архитектурасының аймақтық ерекшеліктері
 • Архитектуралық виртуалды модельдеу
 • BIM-технология негіздері

Caspian University-дің айрықша ерекшелігі-бізде практик-оқытушылардың 70% – дан астамы сабақ береді. Біз мамандарды даярлаудың практикалық бағытын күшейтуге басымдық береміз.

Оқытушылар, бизнес-тренерлер:

Кулманова Н. К.

т. ғ. д., академиялық профессор

Достанова С. Х.

т. ғ. д., академиялық профессор

Пяк О. Ю.

т. ғ. к., қауымдастырылған профессор

Бубнович Э. В.

т. ғ. к., қауымдастырылған профессор

Балықбаев Б. Т.

к. а-р., қауымдастырылған профессор

Самойлов К. И.

д. арх., академиялық профессор

Мухадиев А. М.

к. а-р., қауымдастырылған профессор

Бегжігітов Б. Т.

м. а-х., сеньор-лектор

Зейтов Е. К.

м. а-х., сеньор-лектор

Осы мамандықтың түлектері кім жұмыс істейді?

«Сәулет» мамандығын бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз

сәулетші;
бірінші санатты техник;
кіші ғылыми қызметкер;
инженер-зертханашы;
ғылыми-зерттеу мекемелерінің, конструкторлық және жобалау ұйымдарының инженері.

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат қысқартылған оқу мерзімі

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат екінші жоғары білім

«Дизайн» мамандығы бойынша бакалаврлар компьютерлік модельдеу, макеттеу, эстетикалық талаптарға жауап беретін экспозицияларды әзірлеу арқылы тауарлар мен бұйымдардың үлгілерін жобалау, заттарды, объектілер мен ортаны қалыптастыру және құрастыру мәселелерін шешеді.

Дизайн саласындағы кәсіби қызмет үйлесімді заттық-кеңістіктік ортаны, сондай-ақ әртүрлі көркемдік объектілердің берілген күйлерін жасауға мүмкіндік беретін көркем дизайнның заманауи құралдарын, әдістері мен формаларын игеруді білдіреді.

Мамандануы-сәулет ортасының дизайны

Маманның кәсіби қызметінің объектілері::

қала құрылысы қызметінің объектілері;
сәулет және құрылыс қызметінің объектілері ;
сәулет-ландшафтық объектілер;
қоныс интерьері (қала интерьері);
жабдықтар мен заттық толтыру, ішкі және ашық урбандалған кеңістіктердің визуалды коммуникация құралдары;
қала құрылысы, сәулет және құрылыс қызметі объектілерінің сәулеттік колористикасы;
жасанды жарық жүйесі-сәулет-көркем (сәндік) жарықтандыру;

Бейіндік пәндер.

 • Түс тану
 • Дизайн негіздері
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
 • Қазақстан сәулетінің тарихы
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар
 • Кескіндеме
 • Дизайн үшін материалтану
 • Дизайн тарихы мен теориясы
 • Профиль дизайнының элементтері мен процестері
 • Интерьер сәулеті
 • Дизайн объектілерін жобалау

Caspian University-дің айрықша ерекшелігі-бізде практик-оқытушылардың 70% – дан астамы сабақ береді. Біз мамандарды даярлаудың практикалық бағытын күшейтуге басымдық береміз.

Оқытушылар, бизнес-тренерлер:

Кулманова Н. К.

т. ғ. д., академиялық профессор

Достанова С. Х.

т. ғ. д., академиялық профессор

Пяк О. Ю.

т. ғ. к., қауымдастырылған профессор

Бубнович Э. В.

т. ғ. к., қауымдастырылған профессор

Балықбаев Б. Т.

к. а-р., қауымдастырылған профессор

Самойлов К. И.

д. арх., академиялық профессор

Мухадиев А. М.

к. а-р., қауымдастырылған профессор

Бегжігітов Б. Т.

м. а-х., сеньор-лектор

Зейтов Е. К.

м. а-х., сеньор-лектор

Осы мамандықтың түлектері кім жұмыс істейді?

«Дизайн» мамандығын бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз

дизайнер-сәулетші
реставратор
әрлеу жөніндегі маман
жиһаз дизайнері
жарықтандыру дизайнері
интерьер дизайнері
ландшафт дизайнері
сәулетші
суретші-конструктор
дизайнер

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат қысқартылған оқу мерзімі

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат екінші жоғары білім

Құрылыс-бұл адам сенімділік, жайлылық, эстетика туралы идеяларын жүзеге асыратын қызмет саласы, Құрылыс адамның көп қырлы қызметінде жетекші орын алады, қоғамның әлеуметтік, мәдени және рухани өміріне айтарлықтай әсер етеді. Негізгі кәсіби қызмет қазіргі заманғы қала құрылысының тенденцияларын және ғимараттарды жобалаудың негізгі принциптерін, ғимараттардың көлемдік-жоспарлау схемаларын, ғимараттардың жоспарлау және сәулет-көркемдік шешімдерін қалыптастырудағы ғимарат элементтерінің рөлін қарастырады.

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері::

құрылыс-монтаждау басқармалары мен ұйымдары, құрылыс бұйымдарын өндіру зауыттары, құрылыс жөніндегі Акционерлік бірлестіктер.

Бакалаврлар кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындайды:

өндірістік-басқарушылық-ғимараттарды, құрылыстарды, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды тұрғызу, пайдалану және қайта жаңарту жөніндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыратын; құрылыс машиналарын пайдалану және жөндеу жөніндегі ұжымдарды басқару;
жобалау-конструкторлық жұмыстар-ғимараттар мен құрылыстарды, инженерлік жүйелерді салу және қайта құру бойынша жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау;
ұйымдастырушылық және технологиялық-құрылыс муниципалды ұйымдары мен кәсіпорындарының жұмысын ұйымдастыру.;

Бейіндік пәндер.

 • Құрылыс конструкциялары I;
 • Құрылыс өндірісінің технологиясы;
 • Инженерлік желілер мен жабдықтар;
 • Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар;
 • Құрылыс конструкцияларын компьютерлік модельдеу;
 • Құрылыс машиналары мен жабдықтары;
 • Өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстардың сәулеті мен конструкциялары;
 • Темірбетон конструкцияларын жобалау және есептеу;
 • Ғимараттар мен құрылыстардың конструкциялық қауіпсіздігі;
 • Құрылыстарды қайта жаңарту;

Caspian University-дің айрықша ерекшелігі-бізде практик-оқытушылардың 70% – дан астамы сабақ береді. Біз мамандарды даярлаудың практикалық бағытын күшейтуге басымдық береміз.

Оқытушылар, бизнес-тренерлер:

Кулманова Н. К.

т. ғ. д., академиялық профессор

Достанова С. Х.

т. ғ. д., академиялық профессор

Пяк О. Ю.

т. ғ. к., қауымдастырылған профессор

Бубнович Э. В.

т. ғ. к., қауымдастырылған профессор

Балықбаев Б. Т.

к. а-р., қауымдастырылған профессор

Самойлов К. И.

д. арх., академиялық профессор

Мухадиев А. М.

к. а-р., қауымдастырылған профессор

Бегжігітов Б. Т.

м. а-х., сеньор-лектор

Зейтов Е. К.

м. а-х., сеньор-лектор

Осы мамандықтың түлектері кім жұмыс істейді?

«Құрылыс» мамандығын бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз:

басшы лауазымдары-учаске шебері, цех (учаске) бастығы, жұмыс жүргізуші, цех шебері, ауысым бастығы, шаруашылық бөлімінің бастығы;
мамандардың лауазымдары-III санатты инженер-конструктор, сапа жөніндегі инженер, құрылысты қадағалау жөніндегі инженер, Еңбекті нормалау жөніндегі инженер, еңбекті ұйымдастыру жөніндегі инженер, өндірісті басқаруды ұйымдастыру жөніндегі инженер, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер, III санатты инженер-технолог, техник-конструктор, еңбек жөніндегі техник;
ғылыми-зерттеу, конструкторлық, технологиялық, жобалау және іздестіру ұйымдары үшін жалпы басшы, ғылыми және техникалық қызметкерлердің лауазымдары: III санатты инженер-жобалаушы.;

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат қысқартылған оқу мерзімі

МҰНАЙ-ГАЗ ІСІ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ IT ИНСТИТУТЫ

Бакалавриат

Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы

«Бағдарламалық инженерия» ББ бітірушіге бағдарламалық өнімдерді әзірлеумен және олардың толық жұмыс істеуі үшін қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуді жасаумен айналысуға мүмкіндік береді.

Инженердің міндетіне процестің барлық кезеңдерін бақылау кіреді-жоспарлау мен Тапсырыс берушімен келісуден бастап, орнатуға және пайдалануға беруге дейін, сондықтан оның кәсіби қызметі көбінесе бірнеше жұмыс түрлерін қамтиды: жобалау, талдау, бағдарламалау, басқару, кеңес беру және т. б.

Бүгінгі таңда ең өзекті, сұранысқа ие және жоғары ақы төленетін кәсіби салалардың бірі.

Осы бағыттың түлектері желілік және коммуникациялық БЖ инженериясы саласында жұмыс істей алады.

Бағдарламалық жасақтамадағы сәтті мансаптық өсудің маңызды компоненттері-бағдарламалық жасақтаманың әртүрлі модельдерінің жұмыс істеу ерекшеліктерін түсіну және инновацияны жүйелі бақылау.

Кәсіби құзыреттер және практикалық дағдылар

РО1-интернет технология саласында ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық қызметті жүзеге асыру кезінде ғылыми және техникалық міндеттерді шешу үшін жаратылыстану ғылымдарының заңдарын, физика-математикалық талдау және математикалық модельдеу әдістерін қолдану

зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені әртүрлі деректер базасынан іздеу, сақтау, өңдеу және талдау, ақпараттық, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана отырып, оны талап етілетін форматта ұсыну

РО 2-зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені әртүрлі деректер базасынан іздеуді, сақтауды, өңдеуді және талдауды жүзеге асыру, оны ақпараттық, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана отырып, талап етілетін форматта ұсыну

РО3 – білім мен дағдыларды жүйелеу үшін басқа да әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану-ғылыми және жалпы инженерлік пәндердің негізгі құралдарын пайдалану; коммуникативтік міндеттерді лингвистикалық құралдармен шешу; ауызша және жазбаша коммуникация үшін пәндік және тілдік білім жүйесін пайдалану; қандай да бір саладағы немесе компаниядағы негізгі басқару мәселелерін талдау және тиісті басқару шешімдерін ұсыну; құбылыстардың, оқиғалардың мәнін түсіндіру және олардың мәнін түсіндіру., процестер, қорытынды жасау, негізделген жауаптар беру

РО4-Деректерді талдаудың толық циклын, жинаудан бастап оңтайлы шешімді таңдауға және оның сапасын бағалауға дейін сипаттау; деректерді өңдеудің заманауи Талдамалық құралдарын қолдану және оларды нақты міндеттердің ерекшеліктеріне бейімдеу; сандық деректермен жұмыс істеу әдістерін, оның ішінде Ықтималдық теориясы мен математикалық статистика негіздерін, белгілер арасындағы байланыстарды зерттеу құралдарын қолдану;

РО5-нақты модельдер негізінде болжамдар құру, кластерлік деректерді талдау әдістерімен топтарды салыстыру және бөлу, деректерді жіктеуді құру, деректерді визуализациялау, статистикалық деректерді талдау нәтижелерін түсіндіру және ұсыну

РО6-бағдарламалық өнімдердің өмірлік циклінің кезеңдерін жоспарлау, әртүрлі технологияларды, әдістерді, орталарды, құралдар мен интерфейстерді қолдана отырып бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу;

РО7-бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге мамандандырылған компанияларда әртүрлі мақсаттағы ақпараттық – есептеу жүйелеріне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, өнеркәсіптік кәсіпорындардың IT-бөлімшелері, жобалау ұйымдары, бағдарламалық қамтамасыз етуді сапа бойынша бағалау және тестілеу, IT саласы бойынша БҚ әзірлеу бойынша жобаларды басқару.

РО8-желідегі маршрутизаторлар мен коммутаторлардың архитектурасын, компоненттері мен операцияларын жіктеу, желілердің нақты түрлеріне бөлінген шағын және орта кәсіпорын желісін құру, маршруттауды, соның ішінде желілер арасында маршруттауды ұйымдастыру, маршруттау хаттамаларының жұмысын жүзеге асыру, MAC мекен-жайлары бойынша порттарды қорғау негізінде желінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету,маршрутизаторды сервер ретінде конфигурациялау, хаттамалармен, виртуалды Жергілікті желілермен және желілерде маршруттаумен байланысты маршрутизаторлар мен коммутаторлардың жұмысындағы мәселелерді шешу

РО-9-әртүрлі вендорлардан (Cisco, Oracle, Microsoft, Linux, VM ware, Extreme Networks, Avaya, Symantec және т. б.) жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді баптау; қызмет саласында бағдарламалық және аппараттық құралдардың ауқымды жиынтығын қолдану; алдын алу және/немесе жедел басқару үшін жүйенің түрлі күтпеген іркілістері ең аз шығындармен ақауларды жою.

РО 10-күрделі Басқару жүйелерінде ақпарат алудың, сақтаудың, түрлендірудің және берудің жалпы заңдылықтарын пайдалану; роботтандырылған жүйелердің зияткерлік алгоритмдерін әзірлеу және енгізу

РО 11-сервистік қызмет көрсету; роботталған жүйелерді, автоматты басқару жүйелерін, зияткерлік жүйелерді, сенсорлық технологияларды, IoT жүйелерін, смарт-жүйелерді, микропроцессорлық технологияларды жіктеу, оларды жобалау, модельдеу, өңдеу әдістері мен құралдарын эксперимент жасау, өндіріске дайындау

Бакалаврдың негізгі құзыреттеріне қойылатын талаптар

Білім және түсіну:

– жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі компоненттері туралы;

– ақпаратты өңдеу мен басқарудың және оларды қамтамасыз етудің компьютерлік жүйелерін зерттеудің, оңтайландырудың және жобалаудың заманауи әдістері туралы;

– ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері және оларды өнеркәсіпте, ғылыми зерттеулерде, ұйымдастырушылық басқаруда және басқа салаларда қолдану жолдары туралы;

– микропроцессорлық құралдардың архитектурасы мен мүмкіндіктері туралы;

– жүйелік бағдарламалық құралдардың проблемалары мен Даму бағыттары туралы;

– бағдарламалау технологиясын дамытудың мәселелері мен бағыттары туралы, бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалауды автоматтандырудың негізгі әдістері мен құралдары туралы, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушілер ұжымдарында жұмысты ұйымдастыру әдістері туралы;

– программалау кезінде пакеттер мен кітапханаларды пайдалану, заманауи алгоритмдік тілдер, олардың қолданылу саласы және ерекшеліктері туралы;

– аса қауіпті, қауіпті және зиянды антропогендік факторларды талдау әдістері туралы;

– соңғысын жою шараларының ғылыми және ұйымдастырушылық негіздері туралы

Қалай әрекет ету керектігін білу:

– әр түрлі алгоритмдердің құрылымдық сызбаларын жасау;

– сервистік бағдарламалық қамтамасыз етуді және Windows НҚ деректермен алмасу технологияларын пайдалану;

– бағдарламаны тестілеу жобасын әзірлеу, бағдарламаларды тестілеу мен жөндеуді орындау;

– бағдарламалық құжаттаманы рәсімдеу;

– с++тілінде консольдік қосымшаларды әзірлеу;

– бағдарламаларды әзірлеу үшін заманауи құралдар мен бағдарламалау технологияларын қолдану;

– Windows API және ActiveX пайдалану;

– берілген пәндік аймақ үшін визуалды дизайн модельдерін құру;

– есептердің мазмұндық деңгейде қойылуын формальдылыққа дейін азайту және оларды сандық талдаудың тиісті формалды үлгілеріне немесе есептеу математикасының қолданбалы құралдарына жатқызу;

– есептеу математикасының құралы ретінде математикалық модельдердің құрылымын, олардың компьютерлік іске асырылуын ескере отырып, даму мүмкіндіктері мен перспективаларын бағдарлауға;

– пәндік салаға жүйелік талдау жасау, компьютерлік жүйені дамыту міндетін қою, қосымша жобасын әзірлеу және жобалық құжаттарды жасау;

– нақты реляциялық деректер базасын құру;

– желілік деректер базасында жұмыс істеу;

– мәліметтер базасын қорғау және қауіпсіздік әдістерін қолдану;

– ақпараттық жүйенің мақсатын талдау негізінде мынадай аспектілерде қауіпсіздік саясатын әзірлеу: ұйымдастырушылық, техникалық, бағдарламалық;

– заманауи интернет негізінде бағдарламалық қосымшалар жасау

– технологиялар;

– зерттеу міндеттерін өз бетінше тұжырымдау және бағдарламалық өнімдерді жобалау әдістемесін әзірлеу.

Қалай болу керектігін білу:

-бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің объектілі-бағытталған тәсілі бойынша пайдалану;

– UML визуалды модельдеу тілін қолдану;

– CASE-құралдар қорабындағы жұмыс бойынша;

– жүйелік бағдарламалық жасақтаманың негізгі компоненттерінің жұмыс алгоритмдерін жасау және осы алгоритмдерді Заманауи бағдарламалау тілдерін қолдана отырып жүзеге асыру.

– ең оңтайлы нәтиже алу үшін есептеу жүйесін, есептеу желісін конфигурациялауды орындау;

– Интернетте Ақпараттық жүйелерді құру үшін бағдарламалық құралдарды пайдалану бойынша;

– ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін құру кезінде ақпараттық технологиялардың модельдерін, әдістері мен құралдарын қолдану, міндет қою;

– сандық және символдық ақпаратты өңдеу міндеттері үшін жоғары деңгейдегі тілдерде бағдарламаларды әзірлеу, құрастыру, жөндеу, тестілеу және құжаттау;

– заманауи операциялық орталарда және деректер қорын басқару орталарында бағдарламалау;;

– ақпаратты өңдеу және басқару мен сараптамалық жүйелердің компьютерлік жүйелерінің міндеттерін шешуге арналған зияткерлік құралдарды әзірлеу;

– ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелері құралдарын жобалау, дайындау және пайдалану сатысында қауіпсіздік жағдайларын талдау және қауіпсіздік бойынша техникалық және ұйымдастыру іс-шараларын таңдау;

Білім беру бағдарламасының Оқыту нәтижелері (құзыреттері)

Дүниетанымдық құзіреттілік: ойлау мәдениетін меңгеру, ойлаудың жалпы заңдылықтарын білу, жазбаша және ауызша сөйлеу кезінде ойлау нәтижелерін дұрыс және логикалық түрде ұйымдастыра білу.

Кәсіби құзыреттілік: заманауи жабдықтар мен аспаптарды кәсіби пайдалану қабілеті, зерттеу құзыреттілігі

Коммуникативтік құзыреттілік: шет тілін меңгеру, шет тілін қабылдау, қазақ (орыс) тілін меңгеру, жаһандық Халықаралық еңбек нарығының талаптарына сәйкестік, әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерді ауыстыруға дайындық.

Өзін-өзі басқарудың құзыреттілігі: адамның адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды білу, еңбекті ұйымдастырудың, өндірісті ұйымдастырудың және ғылыми зерттеулердің экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық мәселелерінде құзыретті болу.

 1. Білім беру бағдарламасының атауы (ОП) – ОП «6В07222 – Нефтяная инженерия»

Шифр

Атауы ОП

Білім беру саласының коды және жіктелуі

Дайындық бағыттарының коды және жіктелуі

ОП тобының нөмірі мен атауы

ОП түрі

6В07222

Нефтяная инженерия

6В07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары»

6В072 «Өндірістік және өңдеу салалары»

ОП В071 «Тау-кен және тау-кен»

Жаңа ОП

 1. Берілетін академиялық дәреже / біліктілік – «6В07222 мұнай инженериясы» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технологиялар бакалавры.
 2. Берілетін академиялық дәреже / біліктілік – «6в07222 мұнай инженериясы» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технологиялар бакалавры.

Осы мамандықтың түлектері бұрғылаушының көмекшісі; Мұнай және газ өндіру жөніндегі оператор; ұңғымаларды зерттеу жөніндегі маман; қабат қысымын ұстап тұру, мұнай жинау, дайындау және тасымалдау цехының қызметкері; бас құрылыстардың зертханашысы; ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу шеберінің көмекшісі ретінде қызметті жүзеге асыруға құқылы.

Бағдарламаның негізгі негізі математика, физика, химия, жалпы инженерлік пәндер және компьютерлік модельдеу болып табылады. Студенттер сонымен қатар жазбаша есептер, презентациялар және көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын үйренеді. Осылайша, «6в07222-Мұнай инженериясы» ББ түлектері мұнай-газ инженериясы және басқару саласындағы білімдерін, дағдылары мен құзыреттерін меңгеретін болады, бұл олардың табысты мансабына ықпал етеді.

 1. Кәсіби қызмет объектілері – «Мұнай инженериясы» ББ Бакалавриат түлегі мұнай-газ кешені объектілерінде әртүрлі жұмыс түрлерін орындауға дайындалған.

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері:

 • мұнай-газ кешені кәсіпорындары;
 • Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған техникалық құрылғылар мен құралдар;
 • құрлықтағы және теңіздегі мұнай, газ және газ конденсаты кен орындары;
 • Мұнай және газ ұңғымаларын пайдалануға арналған құралдар мен құрылғылар.
 1. 6В07222 – «Мұнай инженериясы» ББ бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәндері: мұнай өндіру технологиясы мен техникасы; өндіру технологиясын жобалау негіздері; сорғы және компрессорлық станцияларды жобалау және пайдалану; Сұйықтық пен газ механикасы; ұңғымалар мен қабаттарды Гидродинамикалық зерттеу; қабаттардың мұнай-газ шығынын арттыру; ұңғымаларды жөндеу; ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау; ұңғыма өнімдерін қолдану мұнай-газ саласындағы компьютерлік бағдарламалық өнімдер; мұнай мен газды тасымалдау және сақтау объектілерін жобалау және пайдалану; Мұнай мен газды дайындау мен өңдеудің технологиялық процестері.

Екінші және үшінші курстарда студенттер практикалық дағдылар мен дағдыларды игеруге мүмкіндік беретін мамандандырылған ұйымдарда оқу және өндірістік практикадан өтеді. Оқудың соңғы жылында студенттер алған білімдерін мұнай-газ салаларының нақты және өзекті мәселелерін шешуде, өндірісте, сондай-ақ білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық ұйымдарда бекітуге бағытталған диплом алдындағы практикадан өту мүмкіндігіне ие.

 1. Кәсіби қызметтің бағыттары-«6В07222-Мұнай инженериясы»ББ бакалаврының кәсіби қызметінің негізгі түрлері:
 • жабдықты таңдау және ұңғымаларды пайдаланудың әртүрлі тәсілдерімен технологиялық режимін белгілеу;
 • табиғи режимде және қабаттық қысымды сақтай отырып кен орнын игеруді талдау;
 • ағынын қарқындату мақсатында ұңғымалардың ұңғыма маңы аймағына әсер ету әдістерінің техникалық-экономикалық негіздемесі;
 • ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау жүйесін талдау;
 • жұмыстың геологиялық-техникалық жағдайларын ескере отырып, құрлықта және теңізде ұңғымаларды салу тәсілдерін таңдау;
 • ұңғымалар мен мұнай-газ құрылыстарының конструкциясын жобалау;
 • бұрғылау құбырларының, корпустардың беріктігін есептеу, бұрғылаудың оңтайлы режимдерін жобалау;
 • бұрғылау қондырғысын таңдау және режимдік-технологиялық картаны әзірлеу;
 • ұңғымаларды салу кезінде жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі басшылық.
 1. Жұмысқа орналастыру және кәсіби қызмет саласы:

«6В07222-Мұнай инженериясы» ББ Бакалавриат түлегі мынадай функционалдық міндеттерді орындауға дайындалуы тиіс: Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау; мұнай және газ өндіру үшін ұңғымаларды пайдалану; ұңғымалар мен қабаттарды гидродинамикалық зерттеу; мұнай мен газды өндіру және кәсіпшілік дайындау, тасымалдау және сақтау үшін жабдықтарды пайдалану; газ-мұнай қоймаларын пайдалану; Мұнай және газ газ кен орындары, газ-мұнай құбырлары және газ-мұнай қоймалары.

«6в07222-Мұнай инженериясы» ББ бойынша бакалаврдың кәсіби қызметі теңізде және құрлықта Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау процесінің операцияларын орындауға бағытталған, оған тиісті жабдықпен бұрғылау қондырғыларын монтаждау жұмыстары кіреді; бұрғылау процесі; Түсіру-көтеру операцияларын орындау; бұрғылау режимін таңдау; ұңғымалардың құрылымын таңдау; Ұңғымаларды бекіту жұмыстары; сынау мұнай мен газ ағынын шақыру; мұнай мен газ өндіру бойынша технологиялық операцияларды орындау; игерудің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін талдау; ұңғымалардың жабдықтарын іріктеу және оңтайлы технологиялық режимін, сондай-ақ ұңғыма өнімдерін жинауға және дайындауға арналған жабдықтарды белгілеу; қабаттардың мұнай-газ қайтарымын арттыру әдістерін таңдау; қарқындату жөніндегі іс-шараларды таңдау және жүзеге асыру; Жабдықтарды жөндеу және жаңғырту.

 1. Білім беру бағдарламасының атауы (БББ) – БББ 6В07223 «Геология және табиғи ресурстарды барлау», БББ В071 «Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру» тобы, даярлау бағыты 6В072 «Өндірістік және өңдеу салалары», білім саласы 6В07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары».
 2. Берілетін академиялық дәреже/біліктілік – «6В07223 «Геология және табиғи ресурстарды барлау»білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры.
 3. Кәсіби қызмет саласы – БББ 6В07223 «Геология және табиғи ресурстарды барлау» бакалавриатының түлегі, пайдалы қазбаларды іздеу және барлау, нақты және қор материалдарына талдау жүргізу, қатты және сұйық пайдалы қазбалардың алуан түрлерінің перспективалы алаңдарына зерттеу жүргізу үшін дайындалған. Геологтың негізгі кәсіби міндеті-жаңа кен орындарын іздеу, олардың пайдалылығы мен алынатын қорлардың көлемін бағалау, жаңа кен орындарын игеру кезінде кеңес беру. Ол геологиялық материалды талдайды және түсіндіреді, жоспарлы және есептік құжаттаманы ресімдеу бойынша жұмысты жүргізеді, Далалық геологиялық зерттеулерді жүргізеді, далалық зерттеулерді өңдеуді және талдауды жүргізеді. Далалық зерттеулерді өңдеу және талдау негізінде пайдалы қазбаларды өндірудің перспективалық жоспарлары жасалады, экономикалық негіздемелер мен болжамдар есептеледі. Сондай-ақ геолог кен орнын игеру стратегиясын құруға, өндіру әдістері мен технологияларын таңдауға қатысады.

Мамандық түлектері: инженер-геолог, геологиялық барлаушы, кәсіпшілік геолог, пайдалы қазбалар кен орындарын модельдеу жөніндегі маман, қорларды есептеу жөніндегі маман ретінде қызметті жүзеге асыруға құқылы.

Бағдарламаның іргелі негізі математика, физика, жалпы инженерлік пәндер және геологияда классикалық және заманауи есептеу бағдарламалық әдістерін қолдану болып табылады. Сондай-ақ студенттер геологиялық есептерді жасау, оларды таныстыру және көпшілік алдында сөз сөйлеу түрінде есепті қорғау дағдыларын игереді. Осылайша, БББ 6В07223 «Геология және табиғи ресурстарды барлау» түлектері геологияда білімдерді, дағдыларды және құзыреттерді меңгеретін болады, бұл олардың табысты мансабына ықпал етеді.

 1. Кәсіби қызмет объектілері – «Геология және табиғи ресурстарды барлау» ББ бакалавриатының түлегі келесі салаларда әртүрлі жұмыс түрлерін орындауға дайындалған:
 • геологиялық барлау экспедицияларына;
 • геофизикалық және бұрғылау партиялары;
 • геологиялық бейіндегі ғылыми-зерттеу мекемелерінде;
 • геологиялық жұмыстарды орындайтын тәуелсіз геологиялық ұйымдар;
 • тау-кен өндіруші өнеркәсіп ұйымдарында.
 1. 6В07223 «Геология және табиғи ресурстарды барлау» мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәндеріПайдалы қазбалар кен орындарының геологиясы, геологиядағы Компьютерлік Технологиялар, Қазақстанның Геология және минералдық ресурстары, Геоморфология және төрттік геология, Пайдалы қазбаларды зерттеудің зертханалық әдістері, Геммология, пайдалы қазбаларды іздеу және барлау, геофизикалық іздеу және барлау әдістері, Геология және барлау технологиясы мен техникасы, геологиялық барлау және- барлау жұмыстары, геофизикалық ақпаратты өңдеудің теориялық негіздері, пайдалы қазбалар кен орындарының геологиялық-өнеркәсіптік типтері, Диплом алдындағы / жоба алдындағы талдау.

«Геология және табиғи ресурстарды барлау» ББ студенттері практиканың келесі түрлерінен өтеді: оқу практикасы Алматы қаласының маңында және Іле Алатауының бөктерінде өтеді, өндірістік және дипломалды практика студенттер практикалық дағдылар мен ептіліктерді ала алатын бейінді ұйымдарда өтеді. Практиканың барлық түрлері практика базаларымен қамтамасыз етілген. Студенттерді практика базалары бойынша бөлуді БББ бітірушілері, сондай-ақ практика және мансап бөлімі жүзеге асырады.

«Геология және табиғи ресурстарды барлау» ББ бойынша мамандар даярлау үшін оқу жабдықтарымен және көрнекі материалдармен, оқу-әдістемелік және дидактикалық материалдармен, сондай-ақ виртуалды зертханалармен жабдықталған мамандандырылған зертханалар пайдаланылады.

Геологиядағы өзекті және заманауи мәселелер бойынша дәрістер мен консультациялар өткізу үшін жақын және алыс шетелдердің жетекші университеттерінің профессорлары, өндірістік компаниялар мен ғылыми-зерттеу институттарының жетекші сарапшылары шақырылады, сонымен қатар көшпелі дәрістер өткізіледі.

Үздік студенттер академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша қосымша білім ала алады. Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру және дамыту мақсатында Минск (Беларусь), Санкт-Петербург (Ресей), Днепропетровск (Украина), Карамай (Қытай), Ақтау және Ақтөбе (Қазақстан) жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы шарттар жасалды.

 1. Кәсіби қызметтің бағыттары – «Геология және табиғи ресурстарды барлау»БББ 6В07223 бакалаврының кәсіби қызметінің негізгі түрлері:
 • пайдалы қазбалар кен орындарының перспективалы алаңдарында Геологиялық түсіру, іздеу жұмыстарын жүргізу;
 • анықталған пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және бағалау;
 • тау-кен қазбалары мен бұрғылау ұңғымаларының орналасу орындарын белгілеу;
 • геологиялық жұмыстар мен пайдалану барлауының жоспарларын әзірлеу;
 • пайдалы қазбалар кен орындарының геологиялық құрылымын зерттеу;
 • тау-кен пайдалану және барлау жұмыстарына геологиялық бақылауды жүзеге асыру;
 • геологиялық материалды және кәсіпшілік және геофизикалық зерттеулердің нәтижелерін қорыту.
 1. Жұмысқа орналастыру және кәсіптік қызмет саласы

БББ 6В07223 «Геология және табиғи ресурстарды барлау» бакалавриатының түлегі келесі функционалдық міндеттерді орындауға дайын болуы тиіс:

 • ұйымдастыру-технологиялық;
 • өндірістік-басқару;
 • сервистік-пайдалану;
 • жобалық.

«6В07223 – Геология және табиғи ресурстарды барлау» БББ бойынша бакалаврдың кәсіби қызметі пайдалы қазбаларды іздеуге және барлауға, нақты және қор материалдарын талдауға, қатты және сұйық пайдалы қазбалардың әртүрлі түрлерінің перспективалы алаңдарын зерттеуге бағытталған.

«6В07223 – Геология және табиғи ресурстарды барлау» БББ түлегі келесі жұмыс түрлерін орындауға қабілетті:

 • белгіленген талаптарды, қолданыстағы нормаларды, ережелер мен стандарттарды сақтау;
 • геологиялық жұмыстар өндірісі саласындағы нормативтік әдістемелік құжаттарды, іс-шараларды әзірлеу;
 • геологиялық ұйымның әлеуеті мен қызметін сипаттайтын техникалық-экономикалық көрсеткіштердің есебін жүргізу;
 • геологиялық ұйымдардың қызметіне талдау жүргізу және геологиялық-экономикалық бағалау;
 • жұмыстарды жүргізудің жаңа әдістерін, техникасы мен технологияларын енгізу жөніндегі іс-шаралардың экономикалық тиімділігін бағалау;
 • геологиялық-экономикалық зерттеулер жүргізу бойынша, минералдық шикізат экономикасы және геологиялық-барлау жұмыстары бойынша отандық және шетелдік озық тәжірибені қолдану.

Бакалавриаттың «6В07223 – Геология және табиғи ресурстарды барлау» БББ магистратураның 7М07245 «Геология және табиғи ресурстарды барлау» (1,5 оқу жылы) және 7М07246 «Геология және табиғи ресурстарды барлау» (2 оқу жылы) білім беру бағдарламаларымен өзара байланысы мен бірізділігі бар.

Білім беру бағдарламасының атауы – «6в07252-тау-кен және мұнай-газ ісі «- оп в071″ тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру » тобы; 6в07 инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары; 6в072 өндірістік және өңдеу салалары.

ББ тізіліміне толтыру кезіндегі нысанға сәйкес жалпы сипаттама – тау-кен өндіруші өндірістік кәсіпорындардың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін тау-кен және мұнай-газ ісі саласында сұранысқа ие кадрларды даярлау, көмірсутек шикізатын бұрғылауды, өндіруді, тасымалдауды, сақтауды және қайта өңдеуді жобалау және пайдалы қазбалар кен орындарын игеруді бақылау мониторингі

Негізгі пәндер тізбесі-бейіндік пән 1-Математика; бейіндік пән 2-Физика.

ББ 6В07252 – тау-кен және мұнай-газ ісі бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәндері » болып табылады:

 • Жерасты және ашық тау-кен жұмыстарын жобалау;
 • Бұрғылау және өнеркәсіптік жарылғыш заттар;
 • Тау-кен кәсіпорындарының аэрологиясы;
 • Жерасты және ашық жұмыстар кезіндегі технологиялық кешендер мен тау-кен көлігі машиналары;
 • Мұнай өндіру технологиясы мен техникасы;
 • Бағытталған және көлденең бұрғылауды жобалау негіздері;
 • Өндіру технологиясын жобалау негіздері;
 • Сорғы және компрессорлық станцияларды жобалау және пайдалану
 • Кәсіби құзыреттер және практикалық дағдылар:

«Тау-кен және мұнай-газ ісі»:

– тау-кен және жарылыс жұмыстарына, сондай-ақ тау-кен және мұнай-газ өндірісінің жабдықтары мен техникалық жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарға техникалық басшылықты жүзеге асыру;

– тау-кен, жарылыс жұмыстарын, сондай-ақ қатты пайдалы қазбаларды өңдеумен, өндірістік құрылыстарды пайдаланумен, жабдықтарды пайдаланумен байланысты жұмыстарды орындау тәртібін регламенттейтін нормативтік құжаттарды әзірлеу және келісу, жұмыстарды жүргізуге арналған техникалық құжаттама талаптарының, қолданыстағы нормалардың, ережелер мен стандарттардың орындалуын қамтамасыз ету;

– тау-кен және мұнай-газ өндірісінің экологиялық қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;

– тау-кен және мұнай-газ өндірісінің техникалық деңгейін жетілдіру және арттыру, қазіргі экономикалық жағдайда ұйымның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;

– пайдалы қазбаларды барлау, өндіру және қайта өңдеу бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде, сондай-ақ жерасты объектілерін салу және пайдалану кезінде аварияларды жою жоспарларын әзірлейді.

– жабдықты таңдау және пайдаланудың әртүрлі тәсілдері кезінде ұңғымалардың технологиялық режимін белгілеу;

– кен орнын игеруді табиғи режимде және қойнауқаттық қысымды ұстап тұруды талдау;

-қаттардың мұнай беруін арттыру әдістерінің және ағынды қарқындату мақсатында ұңғымалардың кенжар маңы аймағына әсер ету тәсілдерінің техникалық-экономикалық негіздемесі;

– ұңғымалық өнімді жинау және дайындау жүйесін талдау;

-геологиялық-техникалық жағдайларды ескере отырып, құрлықта және теңізде ұңғымаларды салу тәсілдерін таңдау;

– ұңғымалар мен мұнай-газ құрылыстарының конструкцияларын жобалау;

– бұрғылау құбырларының, шегендеу бағаналарының беріктігін есептеу, бұрғылаудың оңтайлы режимдерін жобалау;

– бұрғылау қондырғысын таңдау және режимдік-технологиялық картаны әзірлеу;

– ұңғымаларды салу кезінде жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу бойынша басшылық.

Студенттер көмірсутектерді өндіру мен қатты пайдалы қазбаларды басқару және бақылау дағдыларын меңгереді, сондай-ақ ашық және жерасты тау-кен және мұнай-газ жұмыстарын модельдеу және күнделікті өндірістік міндеттерді жоспарлау мен орындауды жеңілдетуге мүмкіндік беретін құралдар жасау мәселелері бойынша қажетті білім алады.

Жұмысқа орналастыру және кәсіптік қызмет саласы:

Аталған білім беру бағдарламасының түлегіне «6в07252 тау-кен және мұнай-газ ісі «білім беру бағдарламасы бойынша техника және технологиялар бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

ББ 6в07252-«тау-кен және мұнай-газ ісі» бакалавриатының түлегі республикадағы өндіруші салалар кәсіпорындарының объектілерінде әртүрлі жұмыс түрлерін орындау үшін дайындалған.

Осы мамандықты бітірушілер бұрғылаушының көмекшісі, Мұнай және газ өндіру жөніндегі оператор, ұңғымаларды зерттеу жөніндегі маман, қабаттық қысымды ұстап тұру, мұнайды жинау, дайындау және тасымалдау цехының қызметкерлері, бас құрылыстардың зертханашысы, ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу шеберінің көмекшісі ретінде қызметті жүзеге асыруға құқылы; тау-кен өндірісі салалары, өндіру және қосалқы учаскелердің тау-кен шебері, кеніш немесе шахта ауысымының бастығы, жер қойнауын және пайдалы қазбаларды қорғау саласындағы мемлекеттік органдар, жобалық және ғылыми ізденістер бакалаврдың кәсіби қызмет саласы болып табылады.

«Тау-кен және мұнай-газ ісі» ББ бакалаврының кәсіби қызметі:

– теңізде және құрлықта Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау процесінің операцияларын орындау, соның ішінде бұрғылау қондырғыларын тиісті жабдықтармен монтаждау, бұрғылау процесі, Түсіру-көтеру операцияларын орындау, бұрғылау режимін таңдау, ұңғымалар құрылымын таңдау, Ұңғымаларды бекіту жұмыстары, өнімді қабаттарды сынау, қабаттан мұнай мен газдың келуін шақыру;

– Мұнай және газ өндіру бойынша технологиялық операцияларды орындау, игерудің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін талдау, жабдықтарды іріктеу және ұңғымалардың оңтайлы технологиялық режимін, сондай-ақ ұңғымалық өнімді жинауға және дайындауға арналған жабдықтарды белгілеу, қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістерін таңдау, қарқындату бойынша іс-шараларды таңдау және жүзеге асыру, Жабдықты жөндеу және жаңғырту.

– карьерлер мен кеніштерде бұрғылау-жару, өндіру, үңгілеу тау-кен жұмыстарын орындау.

Кәсіби қызмет түрлері:

– тау-кен және мұнай-газ, құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;

– өндірістік учаскелерді құру (қайта ұйымдастыру) бойынша ұйымдастырушылық-жоспарлы есеп айырысуларды жүргізу;

– өндірістік бөлімшелердің жедел жұмыс жоспарларын әзірлеу;

-экономикалық есептеулер негізінде ғылыми-техникалық және ұйымдастырушылық шешімдерді таңдау және негіздеу үшін бастапқы деректерді дайындау.

– тау-кен және мұнай-газ өндіруші кәсіпорындарды, жер бетіндегі және жер астындағы әртүрлі объектілерді салу, пайдалану және реконструкциялау кезінде өндірістік процесті ұйымдастыру;

– тау – кен және мұнай-газ өндіру кәсіпорындарын салу, пайдалану және қайта жаңарту технологиясының қазіргі заманғы деңгейін қамтамасыз ететін жобаның (бағдарламаның) мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру;

– жобалау үшін ақпараттық бастапқы деректерді жинау және талдау;

– тау-кен-мұнай-газ өндіру кәсіпорындарын салуға, пайдалануға және реконструкциялауға жобалық-конструкторлық құжаттама әзірлеу;

– жобалық есептеулердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу;

– берілген әдістемелер бойынша эксперименттерді жоспарлау, жүргізу, нәтижелерді математикалық өңдеу және талдау.

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат қысқартылған оқу мерзімі

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат екінші жоғары білім

Өндірістік жағдайға, оның қауіпсіздігі мен зиянсыздығына қатысты талдау жүргізе алатын, қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу үшін шешімдер қабылдай алатын; химиялық, биологиялық, радиациялық, экологиялық және басқа да қауіпсіздік түрлерінің негіздерін білетін; өндірістік процестер мен жабдықтарға қойылатын негізгі қауіпсіздік талаптарын, техникалық регламенттерді білетін, еңбек заңнамасы және еңбек саласындағы заңнама мәселелерінде құзыретті мамандар даярлау қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау.

Бейіндеуші пәндер:

 • Еңбекті қорғау
 • Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері
 • Радиациялық қауіпсіздік негіздері
 • Инженерлік жүйелер, желілер және жабдықтар
 • Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары
 • Техника және технология қауіпсіздігі

Кәсіби қызмет объектілері:

Табиғатты құрайтын, техногендік, әлеуметтік, ақпараттық жүйелерге және олардың компоненттеріне әсер ететін кәсіпорындар мен ұйымдар
Су, жер және басқа ресурстар
Тіршілік қауіпсіздігін анықтайтын факторлар
Жобалау-іздестіру институттары, бюролар және фирмалар

Кәсіби қызмет түрлері:

Өндірістік-технологиялық
Жобалау
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Тәжірибелік-зерттеу

Мамандық түлектері жұмыс істей алады:

барлық қызмет салаларының кәсіпорындары мен ұйымдарында өрт, экологиялық, химиялық, радиациялық және басқа да қауіптердің алдын алуға мүмкіндік беретін технологиялық жүйелерді, желілерді әзірлеу, енгізу және пайдалану, төтенше жағдайларда қорғау жөніндегі мамандар;
табиғат құраушы, техногендік, Әлеуметтік және ақпараттық жүйелерге әсер ететін кәсіпорындар мен ұйымдардағы мамандар;
ТЖ-да халықты қорғауды басқару жөніндегі ұйымдарда, жедел-құтқару және экологиялық қызметтерде тыныс-тіршілік қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды айқындайтын мамандармен; ғылыми-зерттеу институттары мен жобалау ұйымдарындағы мамандар.

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат толық оқу мерзімі

Модульдік оқу жоспары-бакалавриат екінші жоғары білім

Магистратура

 1. Білім беру бағдарламасының (БББ) атауы – «7М07245-Геология және табиғи ресурстарды барлау», БББ М0121 «Геология» тобы, даярлау бағыты 7М072 «Өндірістік және өңдеуші салалар», білім саласы 7М07 «Инженерлік, өңдеуші және құрылыс салалары».

Бағдарлама білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Тәуелсіз Агенттікпен (IQAA) аккредиттелген.

 1. Берілетін академиялық дәреже / біліктілік – «7М07245-Геология және табиғи ресурстарды барлау»БББ бойынша техника және технология магистрі.
 2. Кәсіби қызмет саласы. – «7М07245-Геология және табиғи ресурстарды барлау» БББ түлегі келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайын:
 • қойылған мақсатқа байланысты жер қойнауын, маңызды сипаттамадағы тау жыныстарының құрамы мен құрылымын зерттеу;
 • мұнай, табиғи газ, түсті, сирек, қара, радиоактивті металдар кен орындарын іздеу жұмыстары басқармасы;
 • пайдалы қазбалардың орналасу мәніне тау жыныстарын, олардың құрылымы мен құрылымын талдау;
 • топырақтың немесе тау жынысының қажетті үлгілерін жинау, олардың шығу тегін анықтау, зертханалық талдау жүргізу, белгілі бір заттардың бар-жоғын анықтау және тау жынысы құрылымының жай-күйі туралы қорытынды;
 • геологиялық карталау және картографиялау, пайдалы қазбалардың барлық түрлерін іздеу, кен орындарын бағалау және барлау;
 • әр түрлі күрделі аспаптар мен аппаратураларды пайдалана отырып, кен орындары мен жер қыртысы қимасының физика-геологиялық моделін құру;
 • тоннельдер, бөгеттер, жер үсті және жер асты автомагистральдарын және т. б. салу кезінде әртүрлі инженерлік міндеттерді шешу.
 • Кәсіби қызмет туралы алған білімдерін қолдану саласы: магистрлер геологиялық профильдегі барлық ғылыми және өндірістік ұйымдарда сәтті жұмыс істейді.
 1. Кәсіби қызмет объектілері:
 • Энергетика министрлігінің ұйымдары;
 • экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің ұйымдары;
 • Ғылым Академиясы және геологиялық бейіндегі ҒЗИ институттары;
 • геологиялық бейіндегі ғылыми-зерттеу мекемелері;
 • минералды шикізатты іздеумен, барлаумен және өндірумен айналысатын компаниялар;
 • тәуелсіз геологиялық ұйымдар;
 • тау-кен және мұнай-газ өндіруші өнеркәсіптік ұйымдар.
 1. «7М07245 – Геология және табиғи ресурстарды барлау» БББ бойынша магистранттардың кәсіби қызметінің тақырыптарыМинералогиялық сұйылтудың зертханалық әдістері, Сейсмикалық және геофизикалық барлауды интерпретациялау, Гидрогеохимия, Минералдардың генезисі, Ресурстардың сыныптамасы Қазақстанға және әлемнің басқа елдеріне салу және технологиялар кәсіпшілік модельдеуді және кен орнын мониторингілеуді, Минералогиялық сұйылтудың әдістерін, Терең картаға түсіруді, Мұнай-газ кен орындарын игеруді бағалауы. Петрогенді минералдар.

Өндірістік тәжірибеден және эксперименттік зерттеу жұмыстарынан магистранттар келесі компанияларда өтеді: «Алмас» ҰҒО ТШ, Тау-кен ісі институты, «Волковгеология «АҚ,» Геокен «ҒӨО» ЖШС,» Өзенмұнайгаз «АҚ,» Круз » ЖШС, ПетроҚазақстан ЖШС, Құлсары мұнай басқармасы ЖШС, Степное РУ ЖШС, Инженерлік қызмет ЖШС, ГеоТехносервис ЖШС, Қызылқұм АҚ, МатенПетролеум ЖШС, Кенсари ЖШС, Каспийнефть АҚ, Oil Services Company ЖШС.

Сабақтарды кен орындарын іздеу мен барлаудың геологиялық әдістерінде, пайдалы қазбалардың ресурстары мен қорларын жобалау мен бағалауда іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізуде үлкен тәжірибесі бар профессорлар мен ғылыми дәрежелері мен атақтары бар қауымдастырылған профессорлар өткізеді.

Дәрістер мен консультациялар өткізу үшін жақын және алыс шетелдердің жетекші университеттерінің профессорлары, өндірістік компаниялар мен ғылыми-зерттеу институттарының жетекші сарапшылары шақырылады. Оқу кезінде магистранттар семестр өткізіп, алмасу бағдарламасы бойынша шетелдік ЖОО-да оқи алады.

Білім берудің артықшылықтары:

 • күрделі міндеттерді шешу үшін қажетті құзыреттер;
 • терең іргелі білім;
 • абстрактілі ойлау дағдысын қалыптастыру;
 • практикалық қызметте кәсіби міндеттерді қоя білу және осы міндеттердің оңтайлы шешімдерін табу.

Әрбір магистранттың өзінің кәсіби қызметі мен жеке қалауына сәйкес диссертация тақырыбын таңдауға, білім беру, ғылыми-зерттеу және өндірістік қызметінің бейініне сүйене отырып, ғылыми жетекшіні таңдауға мүмкіндігі бар.

Оқу мерзімі-1,5 жыл.

Білім беру бағдарламасының атауы (ББ) – «7м07246-Геология және табиғи ресурстарды барлау» ББ, м0121 «Геология» ББ тобы, даярлау бағыты 7М072 «өндірістік және өңдеу салалары», білім беру саласы 7М07 «инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары».

Бағдарлама білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Тәуелсіз Агенттікпен (IQAA) аккредиттелген.

 • Берілетін академиялық дәреже / біліктілік – «7м07246-Геология және табиғи ресурстарды барлау» ББ бойынша техника және технология магистрі.
 • Кәсіби қызмет саласы. «7м07246 – Геология және табиғи ресурстарды барлау» ББ магистратурасының түлегі
  кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайын:
 • жер қойнауын, тау жыныстарының құрамы мен құрылымын олардың мақсатына байланысты маңызды сипаттамалары тұрғысынан зерттеу саласындағы маман;
 • кен орындарын іздеу кезінде далалық зерттеулерге, мұнай, табиғи газ, түсті, сирек, қара, радиоактивті металдар кен орындарын іздестіру жұмыстарын жүргізуге қатысады;
 • пайдалы қазбаларды табу үшін тау жыныстарын және олардың құрылымы мен құрылымын зерттеумен айналысады;
 • олардағы кез-келген объектілердің – ғимараттардың, көпірлердің немесе коммуникациялық жүйелердің құрылысын жоспарлау кезінде аумақтардың топырақ құрылымына талдау жүргізеді;
 • геологтың жұмыс саласына топырақтың немесе жыныстың қажетті үлгілерін жинау, олардың шығу тегін анықтау, зертханалық талдау жүргізу, белгілі бір заттардың болуын анықтау және тау жынысы құрылымының жай-күйі туралы қорытынды кіреді;
 • геологиялық картаға түсіру және картаға түсіру, пайдалы қазбалардың барлық түрлерін іздеу, кен орындарын бағалау және барлау.
 • әр түрлі күрделі құрылғылар мен жабдықтарды қолдана отырып, кен орындары мен жер қыртысының кесілуінің физика-геологиялық модельдерін жасаңыз;
 • туннельдер, бөгеттер, жер үсті және жерасты магистральдары және т. б. салу кезінде әртүрлі инженерлік міндеттерді шешеді.

Алынған білім мен кәсіби қызметті қолдану аясы: магистрлер геологиялық бейіндегі барлық ғылыми және өндірістік ұйымдарда табысты жұмыс істейді.

Кәсіби қызмет объектілері:

– «Геология және табиғи ресурстарды барлау» ББ магистратурасының түлегі:

 • Энергетика министрлігінің ұйымдарында;
 • Ғылым Академиясының институттарында және геологиялық бейіндегі ҒЗИ, Мұнай және газ бағыттары;
 • Мұнай және газ бағытындағы геологиялық бейіндегі ғылыми-зерттеу мекемелері;
 • мұнай мен газды іздеумен, барлаумен және өндірумен айналысатын компаниялар;
 • Мұнай және газ геологиясын зерттеу бойынша геологиялық жұмыстарды орындайтын тәуелсіз геологиялық ұйымдар;
 • тау-кен және мұнай-газ өндіруші өнеркәсіптік ұйымдар.
  білім беру және коммерциялық емес компаниялар.

«7м07246 – Геология және табиғи ресурстарды барлау» ББ бойынша магистранттың кәсіби қызметінің пәндері:

Палинология, ұңғыманы бұрғылау кезіндегі тау жыныстарын жою теориясы, пайдалы қазбалар кен орындарын, Қазақстанның металлогениясын, кен алқаптары мен кен орындарының құрылымын, Метаморфиттер мен метасоматиттерді, Геотектониканы, Магматиттерді болжаудың, іздестірудің, ресурстарды бағалаудың және қорларын есептеудің ұтымды әдістемесі, минералогиялық зерттеу әдістері, Петрогендік минералдар

Геологиялық-кәсіпшілік модельдеу және кен орындарын мониторингілеу, терең каритрлеу

Магистранттар «Алмас» ҰБО ЖШС, тау-кен Институт институты сияқты компанияларда оқу практикасынан, зерттеу практикасынан және ғылыми – зерттеу жұмыстарынан өтеді.Д. А. Қонаева, «Волковгеология» АҚ, «Геокен «ҰҒО» ЖШС, Өзенмұнайгаз АҚ, КРУЗ ЖШС, ПетроҚазақстан ЖШС, Құлсарин Мұнай басқармасы ЖШС, Степное РУ ЖШС. Инженеринг Сервис ЖШС, ГеоТехносервис ЖШС, Қызылқұм АҚ, МатенПетролеум ЖШС, Кенсары ЖШС, Каспийнефть АҚ, Oil Services Company ЖШС.

Сабақтарды Мұнай және газ кен орындарын іздестіру мен барлаудың геологиялық әдістерінде іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу тәжірибесі мол ғылыми дәрежелері мен атақтары бар профессорлар мен қауымдастырылған профессорлар жүргізеді; көмірсутектердің ресурстары мен қорларын жобалау мен бағалауда.

Дәрістер мен консультациялар өткізу үшін жақын және алыс шетелдердің жетекші университеттерінің профессорлары, өндірістік компаниялар мен ғылыми-зерттеу институттарының жетекші сарапшылары шақырылады. Оқу барысында магистранттар семестрді өткізіп, алмасу бағдарламасы бойынша шетелдік ЖОО-да оқи алады.

Білім берудің артықшылықтары:

 • күрделі міндеттерді шешу үшін қажетті құзыреттер және терең іргелі білім алуға ықпал етеді;
 • абстрактілі ойлау дағдылары және практикалық қызмет саласында кәсіби міндеттер қоя білу;
 • осы мәселелердің оңтайлы шешімдерін табыңыз.

Әрбір магистрант өзінің кәсіби қызметіне және жеке қалауына сәйкес диссертация тақырыбын, сондай-ақ оның білім беру, ғылыми-зерттеу және өндірістік қызметінің бейініне сүйене отырып, ғылыми жетекшіні таңдау мүмкіндігіне ие. Әр магистрантқа диссертациялық жұмысының әртүрлі аспектілері бойынша консультациялар өткізуге қосымша уақыт бөлінеді.

Оқу мерзімі-2 жыл.

 1. Білім беру бағдарламасының (БББ) атауы – 7М07243 – «Мұнай инженериясы» БББ М115 тобы – «Мұнай инженериясы» дайындық бағыты 7М072 Өндірістік және өңдеу салалары, білім саласы  7М07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары.

Шифр

Білім беру бағдарламасының атауы 

Білім беру саласының коды және жіктелуі

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі

Білім беру бағдарламасының атауы  және нөмері

Білім беру бағдарламасының  түрі

7М07243

Мұнай инженериясы

7М07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары»

7М072 Өндірістік және өңдеу салалары

М115 – «Нефтяная инженерия»

Жаңа БББ

 1. Берілетін академиялық дәреже / біліктілік – 7М07243 – «Мұнай инженериясы» БББ бойынша техника және технология магистрі.
 2. Кәсіби қызмет саласы – 7М07243-«Мұнай инженериясы» БББ бітіруші түлектерді келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалынады:
 • құрлықтағы және теңіздегі мұнай-газ кешені кәсіпорындарында, мұнай және газ кен орындарында жұмыс істеу;
 • мұнай, газ және мұнай өнімдерін сақтау және тасымалдау нысандарын пайдалану және салу, олардың жай-күйін бақылау;
 • тиісті алгоритмдер мен бағдарламаларды қолдана отырып, технологиялық процестер мен жабдықтардың жұмыс режимдерінің жобалық жұмыстары.

7М07243-«Мұнай инженериясы» БББ бойынша магистратура түлектері (бейінді дайындық кезінде) төмендегікәсіби қызмет түрлерін орындай алады: ұңғыларды бұрғылау шебері; ұңғыларды зерттеу жөніндегі инженер; мұнай және газ өндіру шебері (эдвайзер); қабат қысымды ұстап тұру цехының шебері; ұңғыларды жөндеу цехының шебері; мұнайды дайындау және тасымалдау цехының шебері, мұнай кәсіпшіліктерінде қоршаған ортаны қорғау жөніндегі инженер. Осы БББ  түлектері іргелі білімдерден басқа, ақпараттық және компьютерлік технологиялар саласында кәсіби дағдыларды иеленеді.

 1. Кәсіби қызмет нысандары – мұнай-газ кешенінің кәсіпорындары; құрлықтағы және теңіздегі мұнай, газ және газ конденсатты кен орындарының мұнай/газ ұңғыларын бұрғылауға және пайдалануға арналған техникалық құралдар мен құрылғылар.

Білім берудегі артықшылықтар:

 • мұнай және газ кен орындарын модельдеу және игеру, геологиялық-кәсіпшілік зерттеудің заманауи әдістерін қолдану бойынша білім мен практикалық дағдыларды алу мүмкіндігі
 • кен орындарының бастапқы геологиялық-геофизикалық параметрлерін және оларды игерудің болжамды көрсеткіштерін кешенді бағалауды қоса алғанда, мұнай және газ кен орындарын игеруді жобалау әдістері саласында заманауи білім алу мүмкіндігі.
 1. 7М07243-«Мұнай инженериясы» БББ кәсіби қызмет пәндері: Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері; Мұнай кен орындарын игерудің инновациялық әдістері; Теңіздегі және шельфтегі кенорындарын игеру және пайдалану; Мұнай және газ қабаттары мен ұңғыларын зерттеу; Мұнай  қабатын игерудегі көлденең ұңғыма жүйесін жобалау; Мұнайгаз кен орындарын игеру процестерін компьютерлік моделдеу; Көмірсутектерді дайындау мен жинаудың заманауи әдістері.
 1. Білім беру бағдарламасының (БББ) атауы – 7М07244 – «Мұнай инженериясы» БББ

Шифр

Білім беру бағдарламасының атауы 

Білім беру саласының коды және жіктелуі

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі

Білім беру бағдарламасының атауы  және нөмері

Білім беру бағдарламасының  түрі

7М07244

Мұнай инженериясы

7М07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары»

7М072 Өндірістік және өңдеу салалары

М115 – «Нефтяная инженерия»

Жаңа БББ

 1. Берілетін академиялық дәреже / біліктілік – 7М07244 – «Мұнай инженериясы» БББ бойынша Техника ғылымдарының магистрі.
 2. Кәсіби қызмет саласы – 7М07244-«Мұнай инженериясы» БББ бітіруші түлектерді келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалынады:
 • құрлықтағы және теңіздегі мұнай-газ кешені кәсіпорындарында, мұнай және газ кен орындарында жұмыс істеу;
 • мұнай, газ және мұнай өнімдерін сақтау және тасымалдау объектілерін салу және пайдалану, олардың жай-күйін бақылау;
 • ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдарында тиісті алгоритмдер мен бағдарламаларды пайдалана отырып, жабдықтардың технологиялық процестері мен жұмыс режимдерін әзірлеу жөніндегі жобалау және ғылыми-зерттеу жұмыстары;
 • ЖОО-дағы ғылыми және оқытушылық жұмыс;
 • мемлекеттік қызметі.

7М07244 – «Мұнай инженериясы» БББ бойынша магистратура түлектері ғылыми қызметкер, профессор ассистенті және/немесе ЖОО оқытушысы, мұнай-газ саласы нысандарын жобалау бойынша маман, жоғары санатты маман функцияларын орындай алады.

 1. Кәсіби қызмет нысандары – мұнай-газ кешенінің кәсіпорындары; құрлықтағы және теңіздегі мұнай, газ және газ конденсатты кен орындарының мұнай/газ ұңғыларын бұрғылауға және пайдалануға арналған техникалық құралдар мен құрылғылар.

Білім берудің артықшылықтары:

 • мұнай және газ кен орындарын модельдеу және игеру, геологиялық-кәсіпшілік зерттеудің заманауи әдістерін қолдану бойынша білім мен практикалық дағдыларды алу мүмкіндігі;
 • кен орындарының бастапқы геологиялық-геофизикалық параметрлерін және оларды игерудің болжамды көрсеткіштерін кешенді бағалауды қоса алғанда, мұнай және газ кен орындарын игеруді жобалау әдістері саласында заманауи білім алу мүмкіндігі.
 1. 7М07244-«Мұнай инженериясы» БББ кәсіби қызмет пәндері: Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері; Мұнай кен орындарын игерудің инновациялық әдістері; Теңіздегі және шельфтегі кенорындарын игеру және пайдалану; Мұнай және газ қабаттары мен ұңғыларын зерттеу; Мұнай  қабатын игерудегі  көлденең ұңғыма жүйесін жобалау; Мұнайгаз кенорындарын игеру процестерін компьютерлік моделдеу; Көмірсутектерді дайындау мен жинаудың заманауи әдістері; Мұнай өндірудің технологиясы және жаңа техникалық құралдар; Мұнай өндірудің технологиясы және жаңа техникалық құралдар; Өндірудің күрделі жағдай технологиясын жобалаудың ғылыми негізі, Ғылыми зерттеудің методологиясы.

«Цифрлық мұнай және газ инжинирингі» 1,5 ж.о. (профильді магистратура)

Шифры

БББ атауы

Білім беру саласының коды және классификациясы

Оқыту салаларының коды және классификациясы

Топ нөмірі және аты

БББ атауы

 

7М07204

Цифрлық мұнай және газ инжинирингі

7М07 «Инженерлік, өңдеу өнеркәсібі және құрылыс индустриясы»

7М072 «Өндіру және өңдеу өнеркәсібі»

М115 – «Мұнай инженериясы»

Инновациялық БББ
(пәнаралық БББ)

 
 
 
 
 

 

Берілген академиялық дәреже/біліктілік – 7M07204 – «Цифрлық мұнай және газ инжинирингі» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технологиялар магистрі.

Кәсіби қызмет саласы:

7M07204 «Цифрлық мұнай және газ инжинирингі» – «Digital Petroleum Engineering» – кәсіпорындар мен цифрлық экономика қабылдаған басқару шешімдерінің негізділігін арттыру мақсатында экономикалық дамуды жеделдету және цифрлық шешімдерді енгізу жағдайында жаңа Digital Petroleum Engineering технологиялары мен сапалы білімнің бірегей интеграциясы. ұзақ мерзімді болашақта; жобалау процестерін цифрландыру, мұнай және газ кен орындарын игеру, ұңғымаларды бұрғылау және пайдалану салаларында терең теориялық және практикалық оқыту арқылы жоғары кәсіби деңгейде өндірістік мәселелерді өз бетінше шеше алатын магистранттарды даярлау сапасын арттыру , көмірсутектерді тасымалдау және сақтау.

Кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдылар

PO1. Жүйелік ойлау және кәсіби деңгейде тілдік білім.

PO2. Заманауи Agile (икемді даму әдістемесі) әдістерін меңгеру және қолдану.

PO3. Жобаларды басқару және процестерді реттеу дағдыларын, ғылыми теориялық және эксперименттік зерттеулерді жүргізу әдістерін меңгеру.

PO4. Кешенді және модульдік қызметтерді (бағдарламалау, цифрландыру (цифрландыру дағдылары), робототехника және жасанды интеллект) жүзеге асыру және ғылыми зерттеулердің нәтижелерін бағалау.

PO5. Сала аралық коммуникацияларды (әртүрлі сабақтас және байланысты емес салалардағы технологияларды, процестерді және нарықтық жағдайларды түсіну) және мұнай мен газды өндірудің инновациялық технологияларын, жобаларды және процестерді басқаруды ұйымдастыру формаларын меңгеру.

PO6. Кәсіби қызмет саласында экологиялық ойлау және ұтымды өндіріс, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін дамыту.

PO7. Мұнай және газ өнеркәсібінде, өнеркәсіптік кәсіпорындардың IT бөлімшелерінде, жобалау ұйымдарында әртүрлі мақсаттағы ақпараттық және есептеу жүйелеріне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және қолдану, бағдарламалық қамтамасыз етуді сапасын бағалау және сынау, цифрлық мұнайға ғылыми және технологиялық жетістіктерді енгізу үшін бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу жобаларын басқару және газ инженериясы.

PO8. Сервистік техникалық қызмет көрсетуді жүргізу, роботтық жүйелерді, автоматты басқару жүйелерін, интеллектуалды жүйелерді, сенсорлық технологияларды, АТ жүйелерін, смарт жүйелерді, микропроцессорлық технологияларды жіктеу, оларды жобалау, модельдеу, өңдеу және алдын ала өндіру әдістерімен және құралдарымен тәжірибе жасау.

RO 9. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз ететін, құрылғыларды жөндейтін және қызмет көрсететін мұнай-газ кешені кәсіпорындарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру; құрылғыларды, олардың бақылау-өлшеу құралдарын сынау және сапасын бақылау әдістері мен құралдарын қолдану; өндірістік және ақпараттық технологиялар мен жүйелерді қолдануды жөндеу мәселелерін бағалау және зерттеу.

PO10. Digital Petroleum Engineering компаниясының өндірістік және ғылыми-педагогикалық қызметінде халықаралық тәжірибеге негізделген кәсіби білімді тереңдету және инновацияларды қолдану.

PO11. Өндірістік және экологиялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес өндірістік процестерді тиімді басқару.

EP 7M07204 – «Цифрлық мұнай инженериясы» мамандығының түлектері Цифрлық мұнай инжинирингі саласындағы кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындалады:

мұнай-газ кешені кәсіпорындарында, құрлықтағы және теңіздегі мұнай-газ кен орындарындағы жұмыстар;

газды, мұнайды және мұнай өнімдерін сақтайтын көлік және қоймаларды салу және пайдалану, олардың жағдайын бақылау;

сәйкес алгоритмдер мен бағдарламаларды пайдалана отырып, технологиялық процестерді және жабдықтың жұмыс режимдерін жобалау жұмыстарын жүргізу.

EP 7M07204 – «Цифрлық мұнай және газ инжинирингі» мамандығы бойынша магистратураның түлектері Цифрлық мұнай-газ инжинирингі саласында келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: ұңғымаларды бұрғылау шебері; ұңғымаларды сынау жөніндегі инженер; мұнай және газ өндіру бойынша шебер (кеңесші); қабат қысымын жөндеу цехының шебері; ұңғымаларды жөндеу цехының шебері; мұнай мен газды дайындау және тасымалдау цехының шебері; мұнай кен орындарында қоршаған ортаны қорғау инженері, IT бөлімінің немесе жобалау бөлімінің маманы. Осы ЭП түлектері іргелі білімнен басқа ақпараттық және компьютерлік технологиялар саласында кәсіби дағдыларға ие.

Кәсіби қызмет объектілері – мұнай-газ кешенінің кәсіпорындары, құрлықтағы және теңіздегі мұнай ұңғымаларын, мұнай, газ және газ конденсатты кен орындарын бұрғылауға және пайдалануға арналған техникалық құрылғылар мен құралдар.

 

Цифрлық мұнай және газ инжинирингі бойынша білімнің артықшылықтары:

 • ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, мұнай және газ кен орындарын геологиялық және далалық зерттеудің, игерудің және модельдеудің заманауи әдістерін қолдануда білім мен тәжірибелік дағдыларды алу мүмкіндігі;
 • ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кен орындарының бастапқы геологиялық-геофизикалық параметрлерін және оларды игерудің болжамды көрсеткіштерін кешенді бағалауды қоса алғанда, мұнай және газ кен орындарын игерудің жобалау әдістері саласында заманауи білім алу мүмкіндігі.

Мазмұны (пәндер) БББ 7M07204 – «Цифрлық мұнай және газ инжинирингі»: Смарт кен орындарына арналған инновациялық технологиялар; Ғылыми зерттеу әдістемесі; Мұнайдың берілуін арттыру әдістері; Тау-кен процестерінің инновациялық әдістері мен технологиялары; Теңіз және теңіз кен орындарын игеру және пайдалану; Мұнай және газ ұңғымалары мен қабаттарын зерттеу, Көлденең ұңғыма жүйелерімен мұнай қабаттарын игеруді жобалау; Мұнай және газ кен орындарын игеру процестерін компьютерлік модельдеу; Көмірсутектерді жинау және дайындаудың заманауи әдістері; Табиғи газды өндірудің жабдықтары мен технологиясы; Қиын жағдайларда өндіріс технологияларын жобалаудың ғылыми негіздері; Компьютерлік желі; Микроэлектрондық инженерия; Деректерді жинау және біріктіру; Сандық логистика; Мәліметтерді визуализациялау; Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және смарт құрылғылар; Мәліметтер базасын басқару; Сандық егіз; бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу; Робототехника және жасанды интеллект; Ақпараттық қауіпсіздік; Интеллектуалды өндіріс жүйелері; Жобаны басқару; Өнеркәсіптік IoT; Өндірістің орындалу жүйесі.

Магистратура студенттері мұнай-газ кәсіпорындарында EIRM және тәжірибелік сабақтардан өтеді, бұл оларға мұнай-газ инженериясын цифрландыру саласындағы нақты және өзекті мәселелерді шешуде алған білімдерін бекітуге бағытталған Digital Petroleum Engineering практикалық дағдылары мен дағдыларын алуға мүмкіндік береді. әртүрлі бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмыс істеу ерекшеліктерін түсіну және инновацияларды жүйелі бақылау.

«Цифрлық мұнай және газ инжинирингі» 2 ж.о. (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Шифры

БББ атауы

Білім беру саласының коды және классификациясы

Оқыту салаларының коды және классификациясы

Топ нөмірі және аты

БББ атауы

 

7М07204

Цифрлық мұнай және газ инжинирингі

7М07 «Инженерлік, өңдеу өнеркәсібі және құрылыс индустриясы»

7М072 «Өндіру және өңдеу өнеркәсібі»

М115 – «Мұнай инженериясы»

Инновациялық БББ
(пәнаралық БББ)

 
 
 
 
 

 

Берілген академиялық дәреже/біліктілік – 7М07221 – «Цифрлық мұнай және газ инжинирингі» білім беру бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының магистрі.

Кәсіби қызмет саласы:

7М07221 – «Цифрлық мұнай және газ инжинирингі» – мұнай-газ инженериясын цифрландыру және басқару шешімдерінің негізділігін арттыру үшін цифрлық технологияларды енгізу саласында магистранттарды дайындауда жаңа Digital Petroleum Engineering технологиялары мен сапалы білімнің бірегей интеграциясы. ұзақ мерзімді перспективада болашақтың цифрлық экономикасы, сондай-ақ кәсіби мәдениеті жоғары ғылыми-педагогикалық және практикалық мәселелерді өз бетінше шеше алатын мамандарды дайындау.

7М07221 – «Цифрлық мұнай және газ инжинирингі» магистрлері келесі кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларға ие болады:

PO1. Жүйелік ойлау және кәсіби деңгейде тілдік білім.

PO2. Заманауи Agile (икемді даму әдістемесі) әдістерін меңгеру және қолдану.

PO3. Жобаларды басқару және процестерді реттеу дағдыларын, ғылыми теориялық және эксперименттік зерттеулерді жүргізу әдістерін меңгеру.

PO4. Кешенді және модульдік қызметтерді (бағдарламалау, цифрландыру (цифрландыру дағдылары), робототехника және жасанды интеллект) жүзеге асыру, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін бағалау.

PO5. Сала аралық коммуникацияларды (әртүрлі сабақтас және байланысты емес салалардағы технологияларды, процестерді және нарықтық жағдайларды түсіну) және мұнай және газ өндірудің инновациялық технологияларын, жобалар мен процестерді басқаруды ұйымдастыру нысандарын меңгеру.

PO6. Кәсіби қызмет саласында экологиялық ойлау және ұтымды өндіріс, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін дамыту.

PO7. Мұнай және газ өнеркәсібінде, өнеркәсіптік кәсіпорындардың IT бөлімшелерінде, жобалау ұйымдарында әртүрлі мақсаттағы ақпараттық және есептеу жүйелеріне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және қолдану, бағдарламалық қамтамасыз етуді сапасын бағалау және сынау, цифрлық мұнайға ғылыми және технологиялық жетістіктерді енгізу үшін бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу жобаларын басқару және газ инженериясы.

PO8. Сервистік техникалық қызмет көрсетуді жүргізу, роботтық жүйелерді, автоматты басқару жүйелерін, интеллектуалды жүйелерді, сенсорлық технологияларды, АТ жүйелерін, смарт жүйелерді, микропроцессорлық технологияларды жіктеу, оларды жобалау, модельдеу, өңдеу және алдын ала өндіру әдістерімен және құралдарымен тәжірибе жасау.

PO 9. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз ететін, құрылғыларды жөндейтін және қызмет көрсететін мұнай-газ кешені кәсіпорындарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру; құрылғыларды, олардың бақылау-өлшеу құралдарын сынау және сапасын бақылау әдістері мен құралдарын қолдану; өндірістік және ақпараттық технологиялар мен жүйелерді қолдануды жөндеу мәселелерін бағалау және зерттеу.

PO10. Digital Petroleum Engineering компаниясының өндірістік және ғылыми-педагогикалық қызметінде халықаралық тәжірибеге негізделген кәсіби білімді тереңдету және инновацияларды қолдану.

7M07221 «Цифрлық мұнай және газ инжинирингі» мамандығының түлектері Цифрлық мұнай инжинирингі саласындағы кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындалады:

 • мұнай-газ кешені кәсіпорындарында, құрлықтағы және теңіздегі мұнай-газ кен орындарындағы жұмыстар;
 • газды, мұнайды және мұнай өнімдерін сақтайтын көлік және қоймаларды салу және пайдалану, олардың жағдайын бақылау;
 • ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдарында сәйкес алгоритмдер мен бағдарламаларды пайдалана отырып, технологиялық процестерді және жабдықтың жұмыс режимдерін әзірлеу бойынша конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
 • университеттердегі ғылыми-педагогикалық жұмыс;
 • мемлекеттік қызмет.

Кәсіби қызмет объектілері – мұнай-газ кешені кәсіпорындары; мұнай ұңғымаларын бұрғылауға және пайдалануға арналған техникалық құрылғылар мен құралдар; құрлықтағы және теңіздегі мұнай, газ және газ конденсат кен орындары.

Мұнай-газ техникасын цифрландыру және басқару шешімдерінің негізділігін арттыру үшін цифрлық технологияларды енгізу саласындағы білім берудің артықшылықтары:

 • ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, мұнай және газ кенорындарын геологиялық және далалық зерттеудің, игерудің және модельдеудің инновациялық әдістерін қолдануда білім мен тәжірибелік дағдыларды алу мүмкіндігі;
 • ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кен орындарының бастапқы геологиялық-геофизикалық параметрлерін және олардың газды игерудің болжамды көрсеткіштерін кешенді бағалауды қоса алғанда, мұнай және газ кен орындарын игерудің жобалау әдістері саласында заманауи білім алу мүмкіндігі.

Мазмұны (пәндер) 7М07221 – «Цифрлық мұнай және газ инжинирингі»: Смарт кен орындарына арналған инновациялық технологиялар; Ғылыми зерттеу әдістемесі; Мұнайдың берілуін арттыру әдістері; Тау-кен процестерінің инновациялық әдістері мен технологиялары; Теңіз және теңіз кен орындарын игеру және пайдалану; Мұнай және газ ұңғымалары мен қабаттарын зерттеу, Көлденең ұңғыма жүйелерімен мұнай қабаттарын игеруді жобалау; Мұнай және газ кен орындарын игеруді жобалау және талдау; Мұнай және газ кен орындарын игеру процестерін компьютерлік модельдеу; Көмірсутектерді жинау және дайындаудың заманауи әдістері; Табиғи газды өндірудің жабдықтары мен технологиясы; Қиын жағдайларда өндіріс технологияларын жобалаудың ғылыми негіздері; Компьютерлік желі; Микроэлектрондық инженерия; Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардағы бизнесті талдау; Бағдарламаланатын логикалық контроллерлер; Деректерді жинау және біріктіру; Сандық логистика; Мәліметтерді визуализациялау; Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және смарт құрылғылар; Мәліметтер базасын басқару; Сандық егіз; бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу; Робототехника және жасанды интеллект; Ақпараттық қауіпсіздік; Интеллектуалды өндіріс жүйелері; Жобаны басқару; Өнеркәсіптік IoT; Өндірістің орындалу жүйесі.

Магистратура студенттері университеттерде ғылыми-педагогикалық тәжірибеден өтеді, бұл оларға Digital Petroleum Engineering практикалық дағдылары мен дағдыларын алуға мүмкіндік береді. Магистранттар оқудың соңғы жылында ғылыми-зерттеу жұмыстарын, оның ішінде мамандық бейініне сәйкес келетін ұйымдарда, оның ішінде ғылыми-зерттеу және жобалық ұйымдарда М.ғ.д. орындайтын тағылымдамадан өтуге, сондай-ақ алған білімдерін бекітуге бағытталған ғылыми-зерттеу практикасынан өтуге мүмкіндік алады. мұнай-газ техникасын цифрландыру саласындағы нақты және ағымдағы мәселелерді шешу және әртүрлі бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмыс істеу ерекшеліктерін түсіну және инновацияларды жүйелі бақылау.

Әрбір магистрант өзінің кәсіби қызметі мен жеке бейімділігіне сәйкес диссертация тақырыбын таңдауға және оның оқу, ғылыми-өндірістік қызметінің профиліне қарай ғылыми жетекшіні таңдау мүмкіндігіне ие.

Консультация

Получить консультацию в Caspian University