Template is not defined.

Тұтастықты құру

Босаған мемлекеттік білім беру гранттарын алмастыру рәсімі туралы ақпарат
Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос мемлекеттік білім беру гранттары (бұдан әрі – босаған гранттар) білім беру бағдарламаларының топтары бойынша ақылы негізде білім алушыларға конкурстық негізде беріледі.

Конкурс Білім беру грантын беру туралы куәлікті бере отырып, үлгерімнің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) орташа балы негізінде аралық аттестаттау нәтижелері бойынша өткізіледі.

GPA үлгерімінің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек А, А- («өте жақсы») бағалары, содан кейін – А, А- («өте жақсы») – В+, В, В–, С+ («жақсы») бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады, бұдан әрі-аралас барлық оқу кезеңіндегі бағалар.

Жоғары білім алу және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде білім беру бағдарламалары бойынша университетте қалыптасқан және бар бос орындарға конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Жоғары білім алу және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған және білім беру саласындағы уәкілетті органға ұсынылған бос білім беру гранттарын комиссия үміткерлердің болмауына байланысты конкурстық негізде қайта бөледі.

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған және үміткерлердің болмауына байланысты ЖОО ұсынған бос білім беру гранттарының тізімі Білім беру саласындағы уәкілетті органның сайтында жарияланады. Конкурс аралық аттестаттау нәтижелері бойынша білім беру бағдарламаларының топтары, курстары мен оқыту нысандары бөлінісінде конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсырған басқа жоғары оқу орындарының ақылы негізде білім алушылары арасында өткізіледі.

Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібі:

  • ақылы негізде білім алушы университет ректорының атына жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға өтініш береді
    келіп түскен өтініштер Ғылыми кеңестің отырысында қаралады;
  • Университет Ғылыми кеңестің шешімі негізінде ағымдағы жылғы 5 тамызға және 15 қаңтарға дейінгі мерзімде бос білім беру гранттарына ауысу үшін үміткерлердің тізімін білім беру саласындағы уәкілетті органға шешім қабылдау үшін жібереді.
  • Тізімге білім алушының өтінішінің көшірмесі, Ғылыми кеңестің шешімі, білім алушының транскриптінен үзінді, оның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және университеттен шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі.

 

білім беру саласындағы уәкілетті орган келіп түскен құжаттарды түскен жылын ескере отырып, білім беру бағдарламаларының топтары, оқу нысандары мен мерзімдері бөлінісінде қарайды және оң шешім болған кезде жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің бос білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады (білім беру бағдарламаларының тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары). (немесе)жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы білім;
білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығы негізінде ҰТО білім беру грантын беру туралы куәлікті ресімдейді және оны 3 жұмыс күні ішінде тиісті университетке береді;
білім беру грантын беру туралы берілген куәліктің негізінде университет ректоры Білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.
2019-2020 оқу жылында «Каспий қоғамдық университеті» УО білім алушылары, мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлері бойынша ақпарат (01.12.2019 ж. жағдай бойынша өзгерістер)