Template is not defined.

Студенттік кеңес

CASPIAN UNIVERSITY СТУДЕНТТІК КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ

Caspian University студенттік кеңесі-университеттің студенттік өзін-өзі басқарудың тұрақты жұмыс істейтін өкілді алқалы органы, оның қызметі білім алушылардың білім беру процесін басқаруға қатысу құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етуге, студент жастардың тыныс-тіршілігінің маңызды мәселелерін шешуге, оның әлеуметтік белсенділігін дамытуға, әлеуметтік бастамаларды қолдауға және іске асыруға бағытталған.

Бүгінде университеттің студенттік кеңесі студенттік өмірдің бос уақытын ұйымдастырушы ғана емес, бірінші кезекте ЖОО-ны басқаруда белсенді қатысушы болып табылады. Бұл жағдайда студенттік кеңестің активі студенттерге білім беру қызметін көрсететін университеттің әкімшілігі үшін әлеуетті серіктес және кері байланыс болып табылады.

CASPIAN UNIVERSITY СТУДЕНТТІК КЕҢЕСІНІҢ МАҚСАТТАРЫ

1) жоғары оқу орнын басқаруға, білім беру процесінің сапасын бағалауға студенттердің құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету.

2) университеттің әлеуметтік маңызды студенттік бастамаларын дамыту және қолдау.

3) студенттік дәстүрлерді сақтау және дамыту, азаматтық мәдениетті, студенттердің белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру, олардың әлеуметтік жетілуіне, дербестігіне, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі дамыту қабілетіне жәрдемдесу.

CASPIAN UNIVERSITY СТУДЕНТТІК КЕҢЕСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ

1) білім беру, ғылыми, мәдени, әлеуметтік және ұйымдастырушылық және тұрмыстық салалардағы өзекті қажеттіліктерін талдау арқылы студенттердің проблемаларын ескере отырып, университеттің білім беру және оқу ісінен тыс қызметінің негізгі бағыттары және оларды іске асыру тетігі бойынша ұсыныстар әзірлеу.

2) студенттердің мүдделерін қозғайтын мәселелерді шешуге және проблемаларды талдауға жәрдемдесу, оларды шешу жолдары мен әдістерін іздеу.

3) тәрбие үдерісін ұйымдастыруда студенттердің мүдделерін қозғайтын мәселелерді шешуде университет әкімшілігіне көмек көрсету.

4) азаматтық мәдениетті, университет студенттерінің белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру.

5) білім алушылар мен университет оқытушылары (қызметкерлері) арасындағы құндылықтар мен дәстүрлерді сақтау және дамыту.

6) университет студенттерінің жеке және кәсіби қасиеттерін дамыту мен жүзеге асыруға ықпал ету.

7) білім алушылардың университеттің ғылыми және инновациялық қызметіне қатысуын ұйымдастыру.

8) білім алушылардың демалысы мен бос уақытын ұйымдастыру, мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізу.

9) оқу және оқудан тыс қызметтің түрлі салаларындағы жетістіктері үшін, оның ішінде университеттің Студенттік Кеңесінің қызметіне, университеттің ғылыми және қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін университет студенттерін көтермелеу жүйесін әзірлеуге қатысу.

10) университеттің оқу корпустары мен жатақханаларында тәртіп пен құқықтық тәртіпті нығайтуға жәрдемдесу.

Студенттер кеңесінің төрағасы-

Электрондық пошта: caspian.drs@gmail.com

Телефоны: 8 707 292 2676

Instagram: dsanews.cu