Template is not defined.

Жиі қойылатын сұрақтар

Оқуға кіріспес бұрын білім беру порталының басты парағымен танысуға кеңес береміз caspidot және негізгі құжаттармен танысу:

 • 2019-2020 оқу жылына арналған Академиялық күнтізбе;
 • Білім беру порталымен жұмыс істеу бойынша студенттерге арналған нұсқаулық;
 • 2019-2020 оқу жылының 1 курсында білім беру бағдарламасында қарастырылған пәндер тізімі;
 • Жедел желі байланыстары 8-777-0309955;

Оқу курстарына кіру үшін сізге қашықтан білім беру орталығы берген логин мен пароль арқылы порталға «кіру» керек.
1 курс пәндері, семестр бойынша оқу материалын Сіз Жеке кабинетте «Менің курстарым»сілтемесі бойынша таба аласыз.
Жеке кабинетте сіз өзіңіз туралы мәліметтерді орналастыра және өз тобыңыздың студенттерімен «Менің тобым» және «жеке деректер»сілтемелері бойынша сөйлесе аласыз.
«Оқытушылар» қосымша беті арқылы сіз оқытушылар туралы ақпаратпен таныса аласыз.
 Оқу пәні бойынша сұрақтар мен жауаптар оқытушының тікелей қатысуымен жалпы «форум-чатта» қарастырылған;
Техникалық қолдау, оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша сұрақтарға жауаптар өз тобының чатында WhatsApp бойынша қарастырылған;
Әр пәннен қандай материал табамын?

Курстың құрылымы 4 негізгі бөлімге бөлінген.

1 бөлім-жалпы ақпарат: жаңалықтар форумы. Форум кеңесі.

Әдістемелік материал: Силлабус. Глоссарий. Әдебиеттер тізімі. Оқытушымен кеңес беру кестесі, Пән бойынша практикалық тапсырмалардың материалдары.

2 бөлім – теориялық материал. Дәрістер немесе презентациялар курсы. Оқытушы өз қалауы бойынша жеке тақырыптарды түсініктемелермен және әдебиетке сілтеме жасай отырып презентация түрінде орналастыра алады;
3 бөлім – курс бойынша бейнематериалдар-вебинарлар.
4 бөлім – 1 және 2 аралық бақылау материалдары (сұрақтары); қорытынды бақылау (емтихан)сұрақтары

Ескертпе: орындалған практикалық тапсырмаларды орналастыру, межелік бақылаулардан өту және емтихан тапсыру әрбір пән шеңберінде «қорытынды бақылау» қосымша бетінде жүзеге асырылады.

 • Теориялық оқыту кезінде сіз дәріс материалдарын/презентацияларды оқып, дәрістер бейнелерін көре бастауыңыз керек. Дәрістердің (презентациялардың) электрондық курсын оқыңыз.
 • Курсты оқу кезінде негізгі және қосымша әдебиеттерді қолданыңыз.
 • Әдеби дереккөздердің тізімі пәннің «силлабусында», дәрістерде және жалпы бөлімде бар.
 • Егер пән бойынша қарастырылған болса, практикалық тапсырмалармен, оларды орындау бойынша Әдістемелік ұсыныстармен танысу қажет. Орындау бойынша ұсынымдарды пәннің ерекшелігін ескере отырып, пән шеңберінде оқытушылар ұсынады.
 • Оқу үрдісінде әр пән бойынша практикалық тапсырмаларды орындау қарастырылған;

Оқытушы ұсынған дәрістік және қосымша оқу материалдарын зерделеп, практикалық тапсырмаларды орындау қажет.

 • Практикалық тапсырмаларды сәтті тапсырғаннан кейін Сіз аралық бақылаудан өтуге рұқсат ала аласыз.

Пән бойынша оқытушыға практикалық тапсырмаларды әр семестрдің 6 және 13 апталарына дейін оқытушы белгілеген күндерге сәйкес тексеруге жіберу керек.

Ескертпе: практикалық тапсырмаларды тексеруге ұсыну мерзімдерін бұзу «0» бағасын көздейді және пән бойынша академиялық берешекті қалыптастыру үшін негіз болып табылады.

Дәрістер мен бейне дәрістердегі оқу материалдарын мұқият оқып шығыңыз.

Алған білімді РК1 және ҚР 2 орындау кезінде пайдаланыңыз.

1 және 2 аралық бақылау порталда онлайн тестілеу түрінде өтеді.

 • Аралық бақылау 1-әр семестрдің 7-8 аптасында өтеді.
 • Аралық бақылау 2-әр семестрдің 14-15 аптасында өтеді.

Сіз дәріс материалын талқылау және оқытылатын пән бойынша тапсырмаларды орындау үшін форум – консультацияны оқытушымен және топ студенттерімен бірлесіп, әр пән шеңберінде оқытушы белгілеген мерзімде пайдалана аласыз.

Ескерту: 1 және 2 аралық бақылаудан өту мерзімін бұзу «0» бағасын қарастырады және пән бойынша академиялық қарызды қалыптастыру үшін негіз болып табылады.

Оқу материалымен жұмысты аяқтағаннан кейін және барлық практикалық тапсырмаларды сәтті орындағаннан кейін және аралық бақылаудан өткеннен кейін сіз емтихан тапсыруға рұқсат аласыз.

Қорытынды емтихан емтихан кестесіне сәйкес қысқы және жазғы емтихан сессиялары кезінде өтеді.

Емтихан сессиясы семестрдің соңында, 2 апта ішінде өткізіледі.

Емтихан скайпты пайдалана отырып, санкцияланбаған қол жеткізуден және бұрмалаудан қорғалған ақпараттық жүйеде орналастырылған оқу порталында тестілеу нысанында орындалады. Емтихан қабылдау кезінде скайпты қолдану студентті тексеруді қамтамасыз етеді.

Емтихан алдында оқытушы белгілеген кесте бойынша пән оқытушыларымен онлайн консультациялар өткізіледі.

Қорытынды емтиханнан өту үшін практикалық тапсырмалар мен аралық бақылаудың барлық түрлері үшін 100 ең жоғары баллдан кемінде 50 балл алу қажет;

Емтиханды қайта тапсыру пәні бойынша қорытынды баға кезінде қарастырылған.

F бағалау кезінде жазғы семестрде ақылы негізде пәнді қайта игеру қарастырылған.

Оқу сабақтарының барлық түрлері бойынша оқу жетістіктері аралық бақылау (қорытынды бағадан 60%) және семестр соңындағы қорытынды емтихан тестілеу (қорытынды бағадан 40%) нәтижесінен құралады.

 • Форум-консультация режимінде интерактивті сабақ өткізу бойынша ұсынымдар:

Форумда жұмыс істеу-бұл оқытушымен кері байланысты ұйымдастыру, ол сізге курста тезірек және сәтті оқуға мүмкіндік береді.  Әр пән бойынша кеңес беру кестесін оқытушы әр пән бойынша жалпы бөлімде белгілейді.

 • Мұғалімге сұрақтар қойыңыз, одан қажетті көмек алуға тырысыңыз.

Оқытушылармен жеке консультациялар электрондық пошта арқылы, сондай-ақ оқытушының келісімі бойынша оқу корпусында кездесу кезінде және басқа да байланыс түрлері арқылы болуы мүмкін. Оқытушы консультациялар кестесінде көрсетілген күндері сұрақтарды қарайды және оларға жауап береді. Егер оқытушы сіздің сұрақтарыңызға жауап бермесе, онда сіз БҚО үйлестірушісіне жүгіне аласыз.

Вебинар режиміндегі Интернет-конференция, өткізу уақыты кестеге сәйкес 50 мин.

Вебинар-сабақ кестесі бойынша нақты уақыт режимінде оқытушымен оқу тақырыбын немесе проблеманы топтық талқылау.

Вебинар кез келген оқу материалдарын (презентациялар, құжаттар, бейне және аудио роликтер) көрсетумен өтеді.

Вебинар барысында оқытушылар сауалнама жүргізе алады, алдымен сауалнамаға дайындалып, оқытушының сұрақтарына онлайн жауап беру керек, бұл оқу аудиториясында болу атмосферасын жасайды.

Егер сіз онлайн вебинарға қатыса алмасаңыз, онда сіз оның бейнежазбасын порталда офлайн көре аласыз.