профессор польского университета прочитал курс лекций в caspian university!

С 13.12.2021 г. по 17.12.2021 г. в Высшей школе права «Әділет» Caspian University профессор Университета Гданьска, доктор права Эдвардас Юхневичус прочитал курс лекций по европейскому и международному налоговому праву на английском языке для студентов 2 и 3 курсов Caspian Dream Team ВШП «Әділет».
Курс «European and Internatiomal Tax Law» в объеме 8 часов был проведен в виде офлайн лекций и онлайн мастер-класса.
В результате изучения указанного курса студентам выставили оценки, и сделан взаимозачет с оценками другой дисциплины («Инвестиционное право» у CDT-19-2р, «Право собственности и другие вещные права», «Финансовое право РК» у CDT-20-2р).

Успеваемость группы CDT-19-2р по курсу «European and Internatiomal Tax Law»составила – 88,3 % .

Успеваемость группы CDT-20-2р по курсу «European and Internatiomal Tax Law»составила – 84 % .

В ходе занятий студенты ознакомились с основами налогообложения в ЕС, видами налогов, особенностями налогового регулирования ЕС, также решали кейсы по наогообложению юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ЕС.

ГДАНЬСК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ПРОФЕССОРЫ (ПОЛЬША) CASPIAN UNIVERSITY-ДЕ ДӘРІС ОҚУДА!

ГДАНЬСК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ПРОФЕССОРЫ (ПОЛЬША) CASPIAN UNIVERSITY-ДЕ ДӘРІС ОҚУДА!

13.12.2021 – 17.12.2021 аралығында Каспий университетінің «Әділет» жоғары құқық мектебінде Гданьск университетінің профессоры, заң ғылымдарының докторы Эдвардас Юхневичус 2 және 3 курс Сaspian Dream Team студенттеріне ағылшын тілінде Еуропалық және халықаралық салық құқығы бойынша дәріс оқыды.

8 сағат көлемінде «Еуропалық және халықаралық салық құқығы» курсы офлайн дәрістер және онлайн мастер-класс түрінде өткізілді.

Осы курсты оқу нәтижесінде студенттерге бағалар қойылды және басқа пәннің бағаларымен өзара есепке алу жүргізілді (CDТ-19-2р үшін «Инвестициялық құқық», CDТ-20-2р үшін «Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар», «Қазақстан Республикасының қаржы құқығы») .

«Еуропалық және халықаралық салық құқығы» курсы бойынша CDT-19-2p тобының үлгерімі 88,3% құрады.

«Еуропалық және халықаралық салық құқығы» курсы бойынша CDT-20-2p тобының үлгерімі 84% құрады.

Сабақтар барысында студенттер ЕО-дағы салық салу негіздерімен, салық түрлерімен, ЕО-ның салықтық реттеу ерекшеліктерімен танысты, сонымен қатар ЕО аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаларға салық салу жөнінде кейстерді шешті.

Другие статьи

Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава на 2024-2025 учебный год:

ОП «Юриспруденция»: академический профессор – 2 ед., ассоциированный профессор – 3 ед. по направлению «Экономика, менеджмент, маркетинг, государственная служба и управление»: академический профессор – 2

ОБЛАДАТЕЛИ БОЛЬШОЙ ХРУСТАЛЬНОЙ «СОВЫ»

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков наградил студентов Высшей школы права "Әділет" Caspian University, победителей XI Международного конкурса по международному коммерческому арбитражу, вручив им благодарственные письма. Бекболат

Сессия кезінде студенттерде сенімсіздік, қобалжу, күйзеліс факторлары көптеп кездесетіні жасырын емес.

Сынақ кезінде орын алатын жағымсыз психо-эмоционалдық күйзелістерді жеңілдетуге бағытталған психотерапиялық тренингтер өткізуді қолға алған “Сенімен болашақ” республикалық қоғамдық бірлестік өкілдері, атап айтқанда, бірлестік журналисі әрі

Консультация

Получить консультацию в Caspian University