CODIV-19 пандемиясы кезінде Caspian University аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу форматы туралы.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы, бүкіл әлем тарихтағы қиын кезеңді бастан өткеруде: құндылықтарды қайта бағалау процесі жүріп жатыр, білім беру парадигмасы өзгеруде, өмірдің жаңа бағыттары қалыптасуда.
Caspian University жағдайды және студенттердің пікірін ескере отырып, 1-3 курс студенттеріне емтиханды өздерінің таңдауы арқылы тапсыруды шешті:
Оқуды биыл бітірмейтін студенттер, магистранттар, докторанттар үшін 3 жағдай қарастырылған:
1. Емтиханды онлайн форматта тапсыру.
2. Студенттің үлгерімі бойынша ағымдағы үлгерімімен емтихан өткізбестен орташа балл шығару.
3. Студенттің өтініші бойынша емтиханды кейінірек мерзімге қалдыру.

Бітіруші студенттер мен магистранттар:
1. Кешенді емтиханды (көбінесе тестілеу форматында, кейбір жағдайларда ауызша) және дипломдық/диссертациялық жұмысты онлайн форматында қорғау.
2. Кешенді емтихан пәндерінен орташа арифметикалық бағаның қойылуы, дипломдық/диссертациялық жұмысты онлайн режимінде қорғау.
3. Студенттің өтініші бойынша кешенді емтиханды және дипломдық/диссертациялық жұмысты қорғауды кейінгі кезеңге ауыстыру.

Студенттерге, магистранттар мен докторанттарға үлкен жеңістер мен табыстар тілейміз!⠀

⠀⠀

Уважаемые студенты, магистранты и докторанты Caspian University!

Всем студентам и магистрантам предоставляется индивидуальный выбор формы экзамена с учетом технической подготовленности, а именно:
Бакалавры и магистранты невыпускных курсов:
Вариант 1: Сдача экзамена по дисциплинам текущей экзаменационной сессии в онлайн формате.
Вариант 2: Без прохождения экзаменов с выставлением средневзвешенной оценки в рамках каждой дисциплины текущего семестра по заявлению обучающегося.
Вариант 3: Перенос сроков проведения экзамена на более поздний период по заявлению студента по техническим и другим причинам.

Студенты выпускных курсов:
Вариант 1: Сдача комплексного экзамена и защита дипломной работы в онлайн формате.
Вариант 2: Выставление суммативной оценки по дисциплинам комплексного экзамена по заявлению студента, затем защита дипломной работы в онлайн формате или перенос сроков защиты дипломной работы.
Вариант 3: Перенос сроков проведения комплексного экзамена и (или) защиты дипломной работы на более поздний период по заявлению студента по техническим и иным причинам.

Магистранты выпускных курсов:
Вариант 1: Сдача комплексного экзамена и защита магистерской диссертации в онлайн формате.
Вариант 2: Перенос сроков проведения комплексного экзамена и (или) защиты магистерской диссертации на более поздний период по заявлению магистранта по техническим и иным причинам.

Caspian Univеrsity дал право выбора своим студентам! Теперь выбор за вами!