Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы Қоры студенттерге арналған шәкіртақыны тағайындау жөніндегі республикалық конкурстың қорытындысын жариялады.
2021 жылғы іріктеу қорытындысы бойынша Caspian University Экономика және менеджмент жоғары мектебінің студенті, «Өндіріс экономикасы» білім беру бағдарламасының үшінші курс студенті – Кельвич Алина Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы қорының стипендиаты атанды. Қ
Бұл белсенді және жемісті оқу арқылы қажырлы еңбектің табиғи нәтижесі.
Алинаны құттықтаймыз және одан әрі, бұдан да үлкен табыстар тілейміз!
Еске салайық, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының шәкіртақылары жоғары және орта арнаулы (өнер және мәдениет) білім беру ұйымдарының күндізгі бөлімдері студенттерінің оқу, ғылыми және шығармашылық қызметін ынталандыру мақсатында тағайындалады
Фонд Первого Президента РК – Елбасы подвёл итоги республиканского конкурса на соискание студенческих стипендий.
По результатам отбора в 2021 году стипендиатом Фонда Первого Президента РК стала студентка Высшей школы Экономики и управления Caspian University, обучающаяся на третьем курсе по образовательной программе «Экономика производства» – Кельвих Алина.
Это закономерный результат упорной работы на протяжении активного и плодотворного обучения.
Поздравляем Алину и желаем дальнейших, еще больших успехов!
Напомним, что стипендий Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации учреждаются в целях поощрения учебной, научной и творческой деятельности студентов очного обучения высших и средне специальных (искусства и культуры) учебных заведений Республики Казахстан.