Основная цель олимпиады состоит в повышении финансовой грамотности и поиске перспективных молодых аудиторов и финансовых аналитиков.
Научный руководитель: Нургалиева Алия Мияжденовна – к.э.н., Phd, ассоциированный профессор, кафедра “Финансы и учет” Caspian University.
Гордимся нашими студентами и желаем дальнейших побед и покорения высот.


«Қаржы» мамандығының 3-курс студенті Мақсұт Тоғжан Мақсатқызын аудит және қаржылық талдау бойынша халықаралық олимпиадада ІІ дәрежелі дипломмен құттықтаймыз. Олимпиаданың басты мақсаты – қаржылық сауаттылықты арттыру және болашақ жас аудиторлар мен қаржылық аналитиктерді іздеу.
Академиялық жетекші: Нургалиева Алия Мияжденовна – доцент, Caspian University қаржы және есеп кафедрасының профессоры.
Біз студенттерімізді мақтан тұтамыз және жаңа жеңістер тілейміз!