4-5 ноября 2021 г. Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) совместно с Caspian University, НИИ публичного права Caspian University проводит XII традиционную Международную научно-практическую конференцию по административному праву на тему: «Доказательство и доказывание в административном праве».
Конференция послужит диалоговой площадкой для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов в сфере одного из важных институтов административных процедур и административного судопроизводства.
В работе международной конференции примут участие в оффлайн и онлайн формате
судьи, государственные служащие, ученые, эксперты из Казахстана и зарубежных стран (Австрия, Азербайджан, Германия, Греция, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украины)
Ссылка на конференцию: https://us02web.zoom.us/j/86815184721…
____________________________________________
2021 жылғы 4-5 қараша, Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі неміс қоғамы (GIZ) Caspian University және Caspian University Қоғамдық құқық ғылыми-зерттеу институтымен бірлесіп XII дәстүрлі халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізеді.
Тақырыбы: “Әкімшілік құқықтағы дәлелдемелер және дәлелдеу”
Конференция әкімшілік рәсімдер мен әкімшілік іс жүргізудің маңызды институттарының өзекті мәселелерді талқылау және пікір алмасу үшін диалог алаңы қызметін атқарады.
Халықаралық конференция офлайн және онлайн форматта өткізіледі.
Қазақстаннан және шет елдерден (Австрия, Әзірбайжан, Германия, Греция, Қырғызстан, Латвия, Литва, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан, Украина) судьялар, мемлекеттік қызметкерлер, ғалымдар, сарапшылар қатысады.
Конференцияға сілтеме: https://us02web.zoom.us/j/86815184721…