Стратегиялық мақсаттар:

1 Стратегиялық ұйымдық трансформация.

КУ дәстүрлер мен инновациялардың тиімді теңгерімі контекстінде стратегиялық ұйымдастырушылық трансформация, сондай-ақ жетекші әлемдік университеттерді ұйымдастырушылық жобалаудың негізгі.

2 Бизнес-процестерді жетілдіру.

КУ тиісті ішкі регламенттер мен рәсімдер жүйесін үнемі жақсартатын болады: үздік студенттер мен тыңдаушыларды, оқытушылар мен қызметкерлерді тарту, іріктеу және дамыту; білім беру және ғылыми-зерттеу процестерін ұйымдастыру және үйлестіру, зерттеулер мен оқытуды бірлесіп дамыту; білім беру процесін интернационалдандыру; корпоративтік серіктестермен және түлектермен өзара іс-қимыл жасау;

3 Білім беру бағдарламаларын дамыту.

КУ бағыт бойынша өзіндік бірегей білім беру ортасын дамытады:

 • тиісті бағдарламаларды аккредитациялаудың халықаралық стандарттарын ескере отырып, әлемдік деңгейдегі білім беру процесін ұйымдастырудың инновациялық жүйесін құру және корпоративтік әріптестер, түлектер және т. б. өкілдерінің қатысуымен бағдарламалардың консультативтік кеңестерін құру, сондай-ақ оқу жоспарлары мен курстарын жетілдіруге бизнесті тартудың басқа да нысандарын, атқарушы билік органдары мен мемлекеттік құрылымдар өкілдерін дамыту;
 • оқытудың озық әдістемелері мен технологияларын әзірлеу және енгізу;
 • студенттер мен тыңдаушылардың тұлғалық дамуы бойынша оқудан тыс жұмыс жүйесін күшейту;

тілдерді оқытудың озық технологияларын енгізу және мемлекеттік тілді еркін меңгерудің тілдік ортасын құру.

4 Ғылыми және зерттеу әлеуетін қалыптастыру.

КУ ұйымдастырылған зерттеулердің құрылымын (Center for Research & Development) жасайды және ғылыми жұмыс сапасының халықаралық өлшемдеріне қатаң сәйкес келетін ғылыми және зерттеу жобаларының жоғары өнімділігінің жағдайын қамтамасыз етеді. Benchmarking жұмыс:

 • күшті халықаралық және компаративті екпін;
 • зерттеудің пәнаралық айқын сипаты;
 • сыртқы сарапшылармен әріптестік желісін құру арқылы “ашық ұйым” және “ашық инновациялар” қағидаттарын белсенді дамыту.

КУ ғылыми және зерттеу жұмысындағы жетістіктерді бағалаудың халықаралық критерийлеріне көшеді:

 • жетекші ғылыми журналдардағы, соның ішінде жетекші ғылыми журналдардың тізіміне кіретін басылымдардың басымдылығы кезінде А, В және С санатындағы жетекші халықаралық референттелетін журналдардағы жарияланымдар;
 • білім беру үдерісінің сапасына әсері.

Осы мақсатты іске асыру үшін әлемдік деңгейдегі кәсіби зерттеушілерді жалдауды, шетелдік зерттеуші-консультанттар мен шақырылған зерттеушілер институтын енгізуді, ғылыми жоспарда өнімді оқытушылар мен Т. Б. үшін қосымша ынталандыруларды қоса алғанда, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен басқарудағы бірқатар инновациялық өзгерістер жүзеге асырылатын болады.

5 Инфрақұрылымдық кешенді жүйелі дамыту.

Инфрақұрылымдық кешенді дамытуға Қазақстан Республикасының:

 • ресурстарды есепке алу мен басқарудың бірыңғай электрондық жүйесі;
 • бірыңғай электрондық құжат айналымы жүйесі;
 • ғылыми-білім беру деректерінің бірыңғай электрондық базасын құру.
 • қызмет көрсетудің жаңа технологияларына көшуді, ПОҚ және білім алушылардың мүддесінде ақпараттық ресурстардың алуан түрлілігін пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін кітапхана қорын жаңғырту.
 • 2015 жылға қарай 300 орындық жатақхана мен қонақ үйлерді салу және пайдалануға беру
 • қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін және жоғары білім беру жүйесі үшін жаңа сапаны қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 2015 жылға қарай 12 мың шаршы метрге жаңа корпусты пайдалануға беру.

білім беру және ғылыми әдебиеттерді өндіру бойынша жұмыстардың барлық циклін қамтамасыз ететін 2016 жылға қарай бірыңғай баспа-полиграфиялық кешенін құру.

Caspian University стратегиялық жоспары