6D050900-Қаржы

6D050900 «Қаржы» мамандығы бойынша магистратура бағдарламасы Каспий Университетінде еліміздің қаржы жүйесі, банк секторы, ғылыми-білім беру саласы және үкімет үшін жоғары дәрежелі мамандарды даярлауға бағытталған.

Ғылыми дәрежесі: PhD

Екі түсу емтихандары:

 • шет тілінде,
 • арнайы пән бойынша

Оқу түрі: күндізгі

Оқу мерзімі:

 • 3 жыл (ғылыми және педагогикалық бағыт)

Үш деңгейлі білім беру жүйесіне ауысу жағдайында PhD докторантурасы Болон процесіне сәйкес Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын жоғарғы академиялық дәреже болып табылады.

Докторлық қызметтің кәсіби қызметі ғылыми зерттеулер мен оқу-әдістемелік жұмыстармен байланысты және бизнес және мемлекеттік қызмет.

Білім беру бағдарламасы ұлттық экономиканың, әлеуметтік саланың: білім беру, медицина, құқық, өнер, қызмет және бизнес секторлары үшін ғылымның тиісті салаларында пәндерді іргелі оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеушілік және тереңдетіп оқытуды қамтиды.

Бағдарламаның ерекшеліктері.

PhD докторлық бағдарлама ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік білім беру бағдарламасы, кем дегенде 3 жыл мерзімге PhD докторлық дәреже беріледі. PhD докторантурасын дайындаудың білім беру бағдарламасы қаржы және экономика пәндерін тереңдетіп оқыту, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге және тереңдете зерттеуге мүмкіндік береді.

Мамандықтар / Ерекше курстар.

 • Экономикалық зерттеулерді жүргізу әдістемесі
 • Қазақстан Республикасында салық салу
 • Корпоративтік қаржы проблемалары
 • Қаржы нарығын дамытудың қазіргі заманғы үрдістері

Бағдарлама серіктестері

 • АО «Центр развития города Алматы»
 • АО «Nurbank»
 • ТОО «ХБК «Аксай»
 • ТОО «Helios»
 • ТОО «Французский дом BSB»
 • ТОО «Ардагер»
 • ТОО «VITA Bottlers»
 • АО «Евразийский банк»
 • АО «Kaspi Bank»

Мамандықтың мансаптық перспективалары.

6D050900 «Қаржы» мамандығы бойынша докторантураның түлегі республикалық, облыстық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдарда, банктерде, қормен қызмет салаларында, қаржы органдарында және сақтандыруда, банктік ұйымдарда және бағалы қағаздар нарығында басқарушылық, кәсіпкерлік, сауда қызметін жүзеге асырады. Докторанттар Қазақстанның қаржы жүйесіне жоғары білікті кадрларды даярлауда білім беру қызметін жүзеге асыра алады.