«Әділет» ғылыми жұмыстар журналы туралы ақпарат «Әділет» ғылыми жұмыстар журналы 1996 жылдан бері жылына 4 рет мерзімді түрде жарияланып келе жатқан, Қазақстандағы жетекші ғылыми-құқықтық журналдардың бірі. Редакциялық алқасы көптеген танымал қазақстандық заңгерлерден құралған. Журналдың бас редакторлары ҚР ҰҒА академигі Баймаханов М.Т., профессор Алимов С.В., профессор Нусенов Ж.М. 2015 жылдан бастап бас редактор – заң ғылымдарының кандидаты, Каспий Университетінің Жоғары білім беру мектебінің доценті, А.К. Калимбекова.

Қазіргі уақытта журналдың редакциялық алқасына ҚР ҰҒА академигі М.М.Баймаханов, заң ғылымдарының докторы, профессор Диденко А.Г., Ильясова К.М., Жұрымбаев С.К., Құрметті Каспий университетінің заң профессоры, доктор Рольф Нипппер, заң ғылымдарының докторы, профессор Кузнецова Н.С. және заң ғылымының басқа көрнекті өкілдері. 

Журнал 2015 жылдан бастап даму және стратегияның жаңа тұжырымдамасын қамтиды, оған сәйкес журналды Қазақстандағы және шетелдегі құқықтық ғылым саласындағы жетекші ғылыми журналдардың біріне айналдыру жоспарлануда.

Журналдың миссиясы – ғылыми ақпаратпен алмасу үшін жағдай жасау және мемлекет пен құқық мәселелеріне ең өзекті, келешегі бар ғылыми бағыттарға назар аудару. Журнал құқықтық ғылым саласындағы ғылыми білімді таратуға, заңгерлердің пікірлерімен алмасуға, ғалымдар мен зерттеушілердің ұлттық және халықаралық деңгейлердегі теориялық және тәжірибелік тәжірибелеріне ықпал етеді. Құқықтық ғылымның жетістіктерін және заңнамадағы өзгерістерді көрсете отырып, ол мемлекет пен құқық мәселелері бойынша соңғы ғылыми зерттеулер туралы, маңызды ғылыми конференциялар, юриспруденция саласындағы дөңгелек үстелдер туралы ақпарат көзі бола отырып, қазақстандық және шетелдік авторлармен танысуға мүмкіндік береді. Журналдың авторлары мен оқырмандары – отандық және шетелдік ғалымдар, университеттің профессорлары, практиктер, докторанттар, магистранттар мен студенттер.

КО «Ғылыми еңбектері» журналы Париждегі мерзімді басылымдарды тіркеудің халықаралық орталығында баспа және электронды басылым ретінде тіркелген (2012 ж. 24 ақпанындағы 2077-9860 сертификаты).

«Әділет» ғылыми жұмыстар журналы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген (2008 жылғы 19 желтоқсандағы № 9774-Ж).

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығының (ҚР ҰҒА) ақпараттық базасына енгізілген, Журнал төрттен бір рет жарияланады, материалдар орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде жарияланады. Тарату аумағы – Қазақстан Республикасы, ТМД елдері және алыс шетелдер. Журнал «Қазпочта» АҚ жазылу басылымдарының каталогына кіреді. Жазылым индексі 75779