5В070800-Мұнай-газ ісі”

“Мұнай-газ ісі” мамандығы әртүрлі аймақтарда мұнай және газ өндірумен, жинаумен және дайындаумен тікелей айналысады. Мұнай-газ ісі екі мамандануға ие: Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және мұнай және газ кен орындарын игеру.

Академиялық дәрежесі: “Мұнай-газ ісі”мамандығы бойынша техника және технология бакалавры

таңдау пәндері ҰБТ:

Математика + Физика

 КТ (туыстық мамандық бойынша түсушілер үшін):

Физика + Химия

формасы: күндізгі, қашықтықтан

оқыту:

4 жыл орта білімнен кейін (күндізгі)

3 жыл орта кәсіптік (күндізгі, қашықтықтан)

2 жыл жоғары (қашықтықтан)

Траектория білім беру бағдарламасының басқа бағыты

 “Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану” бұл траектория мұнай-газ инженерия саласында терең білім мен дағдыларды береді.

Студенттер Мұнай және газ ұңғымаларын  бұрғылау технологиясын, Мұнай қабаттарының бағасы мен сипаттамасын, ұңғымаларды геофизикалық және гидродинамикалық зерттеулерді, мұнай өндіру техникасы мен технологиясын, кен орындарын игеру технологиясын, қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістерін, сондай-ақ мұнай және газ өндіру процестерін компьютерлік моделдеуді үйренеді.

Бағдарламаның ерекшеліктері

 • Жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы, академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша қосымша білім алу мүмкіндігі бар.;
 • Оқу практикасы CU оқу полигонында жүргізіледі;
 • білім алушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз ету;
 • И. М. Губкин атындағы Ресей Мемлекеттік Мұнай және газ университетімен (Ресей, Мәскеу қ.) және Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университетімен (УГНТУ) (Ресей, Уфа қ.) халықаралық ынтымақтастық жүзеге асырылады.;

Профильдік пәндер.

 • Мұнай-газ ісі негіздері;
 • бұрғылау негіздері;
 • Мұнай және газ геологиясы;
 • Кәсіпшілік геофизика;
 • Геодезия;
 • күрделі жағдайларда ұңғымаларды пайдалану;
 • ұңғымадан сұйықтықты көтерудің теориялық негіздері;
 • Ұңғымаларды күрделі жағдайларда өткізу;
 • Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау технологиясы;
 • Бақылау-өлшеу аппаратурасы;

Кәсіптің мансаптық болашағы. Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де мұнай-газ өндіруші компаниялар, ғылыми-зерттеу және жобалау институттары үшін сервистік қызмет көрсету саласында жоғары ақы төленетін жұмыс алу мүмкіндігі. Көптеген жұмыс орындары кеңселік және далалық жұмыстарды біріктіруді, жұмыста  заманауи компьютерлік бағдарламаларды пайдалануды, сондай-ақ кен орындарында жобаларды жүзеге асыруды бақылау мақсатында сапарларды қамтиды.

Caspian University-нің ерекше ерекшелігі-бізде 70% – дан астам тәжірибелік-оқытушылар оқытады. Біз мамандар даярлаудың тәжірибелік бағытын күшейтеміз.

Оқытушылар, бизнес-жаттықтырушылар:

Ахмеджанов Т.К. – д.т.н., профессор,  ҚР-ның БҒМ құрметті қызметкері, ғылыми-зерттеу қызметі саласында пайдалы қазбаларды өндіру және қайта өңдеу (мұнай, газ, кен, көмір);

Кабдулов С.З. – д.т.н., профессор, академик НИА РК, Қазақстан Республикасының еңбек Сіңірген қайраткері;

Нуранбаева Б.М. – к.х.н., профессор РАЕ, қауымдастырылған профессор, ғылыми-зерттеу қызметі  пайдалы қазбаларды өндіру және қайта өңдеу  (мұнай, газ, руда);

Шукманова А.А. – PhD  доктор, ассоц. профессор, декан ИГНГДиIT, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ);
Камбаков Т.У. – к.т.н., ассоц. профессор, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ, руда, уголь);
Дарибаева Н.Г. – к.т.н., ассоц. профессор, научно-исследовательская деятельность области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ);
Сарыбаев М.А. – к.т.н., ассоц. профессор, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ);
Жанабаев Т.А. – PhD  доктор, ассоц. профессор, научно-исследовательская деятельность в области бурения;
Смашов Н.Ж. – к.т.н. РФ, ассоц. профессор, научно-исследовательская деятельность в области геолого-разведочного бурения;
Тургазинов И.К. – магистр технических наук, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ),моделировании резервуара (на софтах Petrel, Eclipse).

Осы мамандық түлектері кім болып жұмыс істейді?

“Мұнай-газ ісі” мамандығын бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз

 • мұнай өндіру жөніндегі оператордың көмекшісі;
 • газ өндіру жөніндегі оператордың көмекшісі;
 • қабаттық қысымды ұстап тұру, Су дайындау, мұнай мен газды жинау және дайындау қызметінің және т. б. құрылымдық бөлімшелердің маманы;
 • Ұңғымаларды күрделі және ағымдағы жөндеу жөніндегі сервистік компаниялардағы кіші лауазымдар;
 • жобалау ғылыми-зерттеу институттарындағы кіші лауазымдар;аралас салалардағы және т. б. лауазымдар.

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі

 • АО «КарачаганакПетролиумОперейтинг»,
 • АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «Тургай Петролеум»,
 • АО «Озенмунайгаз»,
 • АО «Мангистаумунайгаз»,
 • ТОО «Тенгизшевройл»
 • ТШО компания «Шлюмберже» (Schlumberger),
 • ТОО «Каракудукмунай»,
 • ТОО «Амангельды Газ»,
 • АО «Каражанбасмунай»
 • ТОО «Helios»

Басқа бағыттағы Траектория

Білім беру бағдарламасының траекториясы- “газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау және пайдалану”»

Мамандық бакалавриатының түлегі мұнай-газ кешені объектілерінде бұрғылаушының көмекшісі, Мұнай және газ өндіру жөніндегі оператор, ұңғымаларды зерттеу жөніндегі маман, қабат қысымын ұстап тұру, мұнайды жинау, дайындау және тасымалдау цехының қызметкерлері, бас құрылыстардың лаборанты, Ұңғымаларды жер астында және күрделі жөндеу шеберінің көмекшісі ретінде әртүрлі жұмыс түрлерін орындау үшін дайындалған.

Бағдарламаның ерекшеліктері

 • Жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы, академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша қосымша білім алу мүмкіндігі бар;
 • Оқу практикасы CU оқу полигонында жүргізіледі;
 • білім алушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз ету;
 • И. М. Губкин атындағы Ресей Мемлекеттік Мұнай және газ университетімен (Ресей, Мәскеу қ.) және Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университетімен (УГНТУ) (Ресей,Уфа қ.) халықаралық ынтымақтастық жүзеге асырылады.

Профильдік пәндер.

 • Мұнай-газ ісі негіздері;
 • бұрғылау негіздері;
 • Мұнай және газ геологиясы;
 • Кәсіпшілік геофизика;
 • Жер асты және жер үсті жабдықтары;
 • кәсіпшілік және магистральдық құбырлар;
 • мұнай мен газды кәсіптік дайындау қондырғылары;
 • сорғы және компрессорлық станциялар;
 • бақылау-өлшеу аспаптары мен құрылғылары;
 • Ұңғымаларды, қаттарды және флюидтерді зерттеуге арналған жабдықтар.;

Кәсіптің мансаптық болашағы. Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де мұнай-газ өндіруші компаниялар, ғылыми-зерттеу және жобалау институттары үшін сервистік қызмет көрсету саласында жоғары ақы төленетін жұмыс алу мүмкіндігі. Көптеген жұмыс орындары кеңселік және далалық жұмыстарды біріктіруді, жұмыста ең заманауи компьютерлік бағдарламаларды пайдалануды, сондай-ақ кен орындарында жобаларды жүзеге асыруды бақылау мақсатында сапарларды қамтиды;

Caspian University-нің  ерекшелігі-бізде 70% – дан астам тәжірибеші-оқытушылар оқытады. Біз мамандар даярлаудың тәжірибе бағытын күшейтеміз.

Оқытушылар, бизнес-жаттықтырушылар:

Ахмеджанов Т.К. – д.т.н., профессор, почетный работник МОН РК, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ, руда, уголь);
Кабдулов С.З
. – д.т.н., профессор, академик НИА РК, Заслуженный деятель Республики Казахстан;
Нуранбаева Б.М
. – к.х.н., профессор РАЕ, ассоц.профессор, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ, руда);
Шукманова А.А. – PhD  доктор, ассоц.профессор, декан ИГНГДиIT, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ);
Камбаков Т.У. – к.т.н., ассоц.профессор, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ, руда, уголь);
Дарибаева Н.Г. – к.т.н., ассоц.профессор, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ);
Сарыбаев М.А. – к.т.н., ассоц.профессор, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ);
Жанабаев Т.А. – PhD  доктор, ассоц.профессор, научно-исследовательская деятельность в области бурения;
Смашов Н.Ж. – к.т.н. РФ, ассоц.профессор, научно-исследовательская деятельность в области геолого-разведочного бурения;
Тургазинов И.К. – магистр технических наук, научно-исследовательская деятельность в области добычи и переработки полезных ископаемых (нефть, газ),моделировании резервуара (на софтах Petrel, Eclipse).

Осы мамандық түлектері кім болып жұмыс істейді?

“Мұнай-газ ісі” мамандығын бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз

 • мұнай өндіру жөніндегі оператордың көмекшісі;
 • газ өндіру жөніндегі оператордың көмекшісі;
 • қабаттық қысымды ұстап тұру, Су дайындау, мұнай мен газды жинау және дайындау қызметінің және т. б. құрылымдық бөлімшелердің маманы;
 • Ұңғымаларды күрделі және ағымдағы жөндеу жөніндегі сервистік компаниялардағы кіші лауазымдар;
 • жобалау ғылыми-зерттеу институттарындағы кіші лауазымдар;аралас салалардағы және т. б. лауазымдар.

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі

 • АО «Карачаганак Петролиум Оперейтинг»,
 • АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «Тургай Петролеум»,
 • АО «Озенмунайгаз»,
 • АО «Мангистаумунайгаз»,
 • ТОО «Тенгизшевройл»
 • ТШО компания «Шлюмберже» (Schlumberger),
 • ТОО «Каракудукмунай»,
 • ТОО «Амангельды Газ»,
 • АО «Каражанбасмунай»
 • ТОО «Helios»