“5В050800-Есеп және аудит”

мамандығы “Есеп және Аудит” мамандығының бакалаврлары ұйымдарда қаржылық, шаруашылық және басқару қызметін жүргізеді.

Академиялық дәрежесі: экономика және бизнес бакалавры

ЕНТ/КТА таңдау пәндері:

Математика + География

ТКА пәндері (ұқсас мамандық бойынша түсушілер үшін):

Қаржы және несие + ұйымдардың экономикасы

Оқу түрі: күндізгі, қашықтықтан

Оқу мерзімі:

4 жыл орта білімнен кейінгі (күндізгі)

3 жыл орта кәсіптік (күндізгі, қашықтықтан)

2 жыл жоғары (қашықтықтан)

мамандандырудан кейін басқа терезеде

Мамандандыру – “экономиканың нақты секторындағы есеп және аудит”»

Бітіруші практикалық қызметте алған теориялық білімдерін практикада қолданады, ұйымның қызметі туралы ақпаратты талдайды, қорытады, бағалайды және ұсынады, коммерциялық кәсіпорындарда, салық органдарында, меншіктің әр түрлі нысандарындағы кәсіпорындарда, аудиторлық және консалтингтік фирмаларда білікті жұмыс істеу үшін дағдыларға ие.Кәсіби қызмет объектілері болып табылады: кәсіпорынның мүлкі, оның міндеттемелері, капитал және шаруашылық операциялары, активтерді орналастыру және оны қалыптастыру көздерінің құрамында өзгерістер тудыратын, саланың ерекшелігін, ұйымдастыру-құқықтық нысанына қарамастан ұйымдар мен фирмаларды есепке ала отырып, экономиканың түрлі саласындағы ұйымдардың қызметі.

Бағдарламаның ерекшеліктері.

Осы мамандықтың түлегі:

 • қаржылық есеп пен есептіліктің рөлі мен принциптерін сипаттау;
 • ұйымның есеп саясатын әзірлеу;
 • ХҚЕС сәйкес ұйым үшін Қаржылық есеп беруді дайындау;
 • қоғамдық-саяси талдау, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдар жасау;
 • әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың құрылымын және олардың жиынтығын зерттеу;
 • қорғалатын көзқарасты дәлелді баяндау;
 • талдау негізінде зерделенетін процестерді дамытудағы қалыптасқан үрдістерді анықтау;
 • ХАС сәйкес Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметіне талдау және аудит жүргізу.

Профильдеуші пәндер.

 • Қаржылық есеп 1,2;
 • басқарушылық есеп 1,2;
 • ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп;
 • салықтық есеп және есептілік;
 • Қаржылық менеджмент;
 • Өндірістік есеп;
 • шағын бизнес ұйымдарындағы Бухгалтерлік есеп;
 • экономикалық талдау;
 • Қаржылық талдау;
 • ақша ағындарын талдау;
 • айналым капиталын талдау;

Кәсіптің мансаптық болашағы.“Есеп және аудит” мамандығының түлектері бухгалтерлер, қаржы кеңесшілері, аудиторлардың көмекшілері, кассирлер, менеджерлер, қаржы инспекторлары және т. б. жұмыс істей алады.

CaspianUniversity ерекшелігі бізде 70%-дан астам практик-оқытушыларды оқытады. Біз мамандар даярлаудың практикалық бағытын күшейтеміз.

Преподаватели бизнес-тренеры.

Челекбай А.Д. д.э.н., ассоциированный профессор;

Зиябеков Б.З. к.э.н., ассоциированный профессор;

Гумар Н.А. к.э.н., ассоциированный профессор;

Жанибекова Г.К. – доктор PhD, ассоциированный профессор;

Жандаулетов В.А. к.э.н., ассоциированный профессор;

Лапбаева С.Ш. к.э.н., ассоциированный профессор;

Телагусова Э.О.  к.э.н., ассоциированный профессор;

Серикбаева С.Г.  к.э.н., ассоциированный профессор;

Шалбаева Ш.Е.  к.э.н., ассоциированный профессор.

Осы мамандық түлектері кім жұмыс істейді?

“Есеп және аудит” мамандығын бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз

 • Қаржы жөніндегі маман;
 • қаржы директоры;
 • коммерциялық менеджер;
 • қаржы талдаушысы;
 • Аудитор;
 • Ревизор;
 • Бухгалтер;

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі

 • АО «Центр развития города Алматы»
 • АО «Nurbank»
 • ТОО «АйДжиЭм»
 • ТОО «ХБК «Аксай»
 • ТОО «Helios»
 • ТОО «Французский дом BSB»
 • ТОО «Ардагер»
 • ТОО «VITA Bottlers»
 • АО «Евразийский банк»
 • АО «Kaspi Bank»