5В042100 – Дизайн”

“Дизайн” мамандығы бойынша бакалаврлар тауарлар мен бұйымдардың үлгілерін жобалау, Компьютерлік модельдеу, макеттеу, эстетикалық талаптарға жауап беретін экспозицияларды жасау арқылы заттарды, объектілер мен ортаны қалыптастыру және құрастыру міндеттерін шешеді.

Академиялық дәрежесі: “Дизайн” мамандығы бойынша өнер бакалавры»

Таңдау бойынша пәндер ҰБТ/КТ:

Шығармашылық емтихан + шығармашылық емтихан

КТ пәндері (ұқсас мамандық бойынша түсушілер үшін):

Шығармашылық емтихан + сызу

Оқу түрі: күндізгі, қашықтықтан

Оқу мерзімі:

Орта білімнен кейінгі 5 жыл (күндізгі)

орта кәсіби (күндізгі, қашықтықтан)кейінгі

3 жыл жоғары (қашықтықтан))

Дизайн саласындағы кәсіби қызмет үйлесімді пәндік-кеңістіктік ортаны құруға мүмкіндік беретін көркемдік жобалаудың қазіргі заманғы құралдарын, әдістері мен нысандарын, сондай-ақ әр түрлі көркемдік объектілердің берілген күйін меңгеруді білдіреді.

Мамандандыру-сәулет ортасының дизайны

Маманның кәсіби қызметінің объектілері:

 • қала құрылысы қызметінің объектілері;
 • сәулет және құрылыс қызметінің объектілері;
 • сәулет-ландшафтік объектілер;
 • қоныстың интерьері(қаланың интерьері);
 • ішкі және ашық урбанизацияланған кеңістіктердің көрнекі коммуникацияларының жабдықтары мен заттық толтырылуы, құралдары;
 • қала құрылысы, сәулет және құрылыс қызметі объектілерінің сәулеттік колорисі;
 • жасанды жарық жүйесі – сәулет–көркемдік (декоративтік) жарықтандыру;

Профильдік пәндер.

 • Түстану;
 • дизайн негіздері;
 • материалдық мәдениет және дизайн тарихы;
 • Қазақстан архитектурасының тарихы;
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар;
 • кескіндеме;
 • дизайнға арналған материалтану;
 • дизайн тарихы және теориясы;
 • Профильдік дизайн элементтері мен процестері;
 • интерьер архитектурасы;
 • дизайн нысандарын құрастыру;

Caspian University-нің  ерекшелігі-бізде 70% – дан астам тәжірибеші-оқытушылар оқытады. Біз мамандар даярлаудың тәжірибеші бағытын күшейтеміз.

Оқытушылар, бизнес-жаттықтырушылар:

Кулманова Н.К. – д.т.н., академический профессор;
Достанова С.Х. д.т.н., академический профессор;

Пяк О.Ю. – к.т.н., ассоциированный профессор;

Бубнович Э.В. – к.т.н., ассоциированный профессор;

Коржемпо А.И. – почетный архитектор, ассоциированный профессор;

Балыкбаев Б.Т. – к.а-р., ассоциированный профессор;

Самойлов К.И. – д.арх., академический профессор;

Мухадиев А.М. – к.а-р., ассоциированный профессор;

Бегжигитов Б.Т. – м.а-х., сеньор-лектор;

Заитов Е.К. – м.а-х., сеньор-лектор;

Осы мамандық түлектері кім болып жұмыс істейді?

“Дизайн” мамандығын бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз

 • дизайнер-сәулетші;
 • реставратор;
 • әрлеу жөніндегі маман;
 • жиһаз дизайнері;
 • жарықтандыру дизайнері;
 • интерьер дизайнері;
 • ландшафт дизайнері;
 • сәулетші;
 • суретші-конструктор;
 • дизайнер;