5В070600-Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау”

“Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау” мамандығы қазіргі заманғы нарық талаптарына және халықаралық стандарттарға сәйкес келетін мұнай-газ және геологиялық мамандықтардың қазіргі өндірісі үшін кадрлар дайындайды.

Академиялық дәрежесі: “Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау” мамандығы бойынша техника және технология бакалавры

Таңдау бойынша пәндер ҰБТ/КТ:

Математика + Физика

КТ пәндері (ұқсас мамандық бойынша түсушілер үшін):

Физика + Жалпы геология

Оқу түрі: күндізгі, қашықтықтан

Оқу мерзімі:

Орта білімнен кейінгі 4 жыл (күндізгі)

3 жыл орта кәсіптік (күндізгі, қашықтықтан)кейінгі

2 жыл жоғары (қашықтықтан)

Траектория басқа бағытта

Мұнай және газ геологиясы “Білім беру бағдарламасының траекториясы»
Бұл траектория құрлықта және акваторияларда Мұнай және газ кен орындарын іздеу, барлау, өнеркәсіптік игеру және пайдалануды қамтитын ғылым мен материалдық өндіріс саласын қамтиды.

Бағдарламаның ерекшеліктері

 • Жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы, академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша қосымша білім алу мүмкіндігі бар;
 • Түрген (Түрген шатқалы) базасында мамандандырылған зертхананың, кешенді обсерваторияның, практикалық жұмыстарды жүргізуге арналған оқу полигоны, сондай-ақ Ақтау қаласындағы ҒӨО болуы. Білім алушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз ету;
 • халықаралық семинарлар өткізу, олардың нәтижелері семинарларда қаралатын мәселелердің ғылыми құндылығы мен өзектілігін ескере отырып, оқу процесіне енгізіледі. Томск политехникалық университеті (Томск қ., Ресей), Халықаралық инновациялық технологиялар университеті (Қырғызстан);
 • Украина Ұлттық тау-кен университеті (Украина), “PetroChina” компаниясының техникалық мұнай институты (ҚХР), Шыңжаң мұнай техникалық академиясы(ҚХР), Шыңжаң университеті (ҚХР), Солтүстік Кипр Таяу Шығыс университеті (Түркия), Санкт-Петербург Мемлекеттік Теңіз техникалық университеті (Санкт-Петербург қ., Ресей), “ұлттық тау-кен университеті” мемлекеттік жоғары оқу орны (Днепропетровск қ., Украина), Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университеті (Уфа қ., Ресей).;

Профильдік пәндер.

 • Жалпы және тарихи геология;
 • құрылымдық геология;
 • Кристаллография және минералогия;
 • Петрография;
 • пайдалы қазбалар кен орындарының геологиясы;
 • жер қойнауын пайдалану негіздері;
 • Мұнай және газ геологиясы;
 • инновациялық практикум;
 • геологияның компьютерлік технологиялары;
 • “Түрген”кешенді обсерваториясы базасындағы сейсмология негіздері;
 • іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері;
 • Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау;пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық-экономикалық бағалау;
 • өңірлік геология;

Кәсіптің мансаптық болашағы

Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де мұнай-газ өндіруші компаниялар, ғылыми-зерттеу және жобалау институттары үшін сервистік қызмет көрсету саласында жоғары ақы төленетін жұмыс алу мүмкіндігі. Көптеген жұмыс орындары кеңселік және далалық жұмыстарды біріктіруді, жұмыста ең заманауи компьютерлік бағдарламаларды пайдалануды, сондай-ақ кен орындарында жобаларды жүзеге асыруды бақылау мақсатында сапарларды қамтиды.’

Caspian University-ңің ерекшелігі-бізде 70% – дан астам тәжірибеші-оқытушылар оқытады. Біз мамандар даярлаудың тәжірибелік бағытын күшейтеміз.

Оқытушылар, бизнес-жаттықтырушылар:

Ратов Б.Т. – д.т.н, академик (IAELPS),ассоциированной профессор при ДОИ ООН;

Муратова С.К. – к.т.н, ассоциированный профессор;

Омирзакова Э.Ж. к.т.н, ассоциированный профессор;

Музаппарова А.Б. – м.т.н, сеньор-лектор;

Нуранбаева Б.М. – к.х.н., профессор РАЕ, ассоц.профессор;

Жанабаев Т.А. – PhD, ассоциированный профессор;
Смашов Н.Ж. – к.т.н. РФ, ассоциированный профессор;

Иргибаев Т.Н. – к.т.н, ассоциированный профессор;

Шукманова А.А. – PhD, ассоциированный профессор;

Осы мамандық түлектері кім болып жұмыс істейді?

“Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау” мамандығын бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса аласыз

 • инженер-зертханашы;
 • кадастрлық инженер;
 • қабат қысымын қолдау, Су дайындау, мұнай мен газды жинау және дайындау қызметінің және т. б. құрылымдық бөлімшелердің маманы;
 • бұрғылау супервайзері;
 • Ұңғымаларды күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша сервистік компаниялардағы кіші лауазымдар;
 • жобалау ғылыми-зерттеу институттарындағы кіші лауазымдар;
 • аралас салалардағы және т. б. лауазымдар.

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі

 • АО «Карачаганак Петролиум Оперейтинг»,
 • АО «СНПС-Актобемунайгаз»,  АО «Тургай Петролеум»,
 • АО «Озенмунайгаз»,
 • АО «Мангистаумунайгаз»,
 • ТОО «Тенгизшевройл»
 • ТШО компания «Шлюмберже» (Schlumberger),
 • ТОО «Каракудукмунай»,
 • ТОО «Амангельды Газ»,
 • АО «Каражанбасмунай»
 • ТОО «Helios»