5В070200 – Автоматтандыру және басқару”

мамандығы “Автоматтандыру және басқару” мамандығының бакалаврлары өндірістің барлық салаларында басқару үшін ақпаратты өңдеу құралдары мен әдістерін қолданумен байланысты техникалық жүйелерде автоматтандыру, ақпараттандыру және басқару саласындағы қызметті жүзеге асырады.

Академиялық дәрежесі: “Автоматтандыру және басқару” мамандығы бойынша техника және технология бакалавры

Таңдау бойынша пәндер ҰБТ/КТ:

Математика + Физика

КТ пәндері (ұқсас мамандық бойынша түсушілер үшін):

Математика + саланың технологиялық процестерін автоматтандыру

Оқу түрі: күндізгі, қашықтықтан

Оқу мерзімі:

4 жыл орта білімнен кейін (күндізгі)

3 жыл орта кәсіби (күндізгі, қашықтықтан)

2 жыл жоғары (қашықтықтан))

Осы білім беру бағдарламасы түлектерінің кәсіби қызмет саласы техникалық объектілер мен технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару жүйелерін әзірлеу, жобалау, монтаждау, баптау және пайдалану болып табылады.

Осы білім беру бағдарламасын бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері болып табылады:

– технологиялық процестерді және техникалық объектілерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері;

– өнеркәсіптік өндірісті технологиялық дайындаудың автоматтандырылған жүйелері;

– бөлшектерді, бұйымдарды, тораптар мен құрылғыларды кешенді сынаудың автоматтандырылған жүйелері.

Профильдік заттар.

  • Автоматты реттеудің сызықты жүйелерінің теориясы;
  • автоматты басқарудың сызықты емес жүйелерінің теориясы;
  • ақпараттың қолданбалы теориясы;
  • Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер;
  • басқару объектілерін моделдеу және сәйкестендіру;
  • типтік технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру;

Caspian University-нің ерекшелігі-бізде 70% – дан астам тәжірибеші-оқытушылар оқытады. Біз мамандар даярлаудың тәжірибелеу бағытын күшейтеміз.

Оқытушылар, бизнес-жаттықтырушылар:

Нурпеисова Г.Б. – д.т.н., академический профессор;
Букенова И.Н. д.т.н., сеньор-лектор;

Копенбаева А.С. – м.м.н., сеньор-лектор;

Исаева Г.Б. – к.п.н., ассоциированный профессор;

Бейсенбаева К.А. – к.ф-м.н., ассоциированный профессор;

Ермаков А.С. – к.т.н., ассоциированный профессор;

Сейсенбаева А.С. – м.м.н., сеньор-лектор.

Осы мамандық түлектері кім жұмыс істейді?

“Автоматтандыру және басқару” мамандығын бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса алады:

  • бағдарламалық жүйелерді жобалаушы;
  • бағдарламалық инженерия жөніндегі маман;
  • өндірістің автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және пайдалану жөніндегі инженер;
  • Автоматтандыру және басқару объектілерін зерттеу жөніндегі маман.