7 қазанда Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтында Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты директоры Еркін Тұқымов пен жас сарапшыларды қолдау бағдарламасына қатысушылар арасында « Қазақстанның болашақ бейнесіі» кездесуі өтті. Бағдарлама жас және дарынды зерттеушілерді табу, жас сарапшылардың сарапшылар қауымдастығын қалыптастыруға бағытталған жаңа және бұрыннан бар бастамаларын қолдау, мәселе қоюда маңызды және нарықтық дағдыларды дамыту, жұмысты ұйымдастыру, мәліметтерді жинау және талдау, оның нәтижесі аналитикалық есеп болып табылады. Бағдарлама әлеуметтік-саяси, әлеуметтік-экономикалық, халықаралық салалардағы білім беру және ғылыми-зерттеу компоненттерінен тұрады.

Бұл бағдарламаға «Әділет» Жоғары заң мектебінің аға оқытушысы Акимбекова Меруерт Аминовна қатысты. Кездесу барысында бағдарламаға қатысушыларға Білім беру хабына қатысу сертификаттары табыс етілді. Отырысқа Астана, Алматы, Тараз, Семей қалаларынан еліміздің жоғары оқу орындарының, ғылыми орталықтардың, талдамалық құрылымдар мен мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты.

7 октября 2022 года в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан состоялась встреча директора КИСИ Еркина Тукумова с участниками Программы по поддержке молодых экспертов «Образы будущего Казахстана». Программа была запущена КИСИ при Президенте РК в июне месяце с целью поиска молодых и талантливых исследователей, поддержки новых и действующих инициатив молодых экспертов, направленных на формирование экспертного сообщества, развитие важных и востребованных на рынке навыков постановки проблемы, организации работы, сбора и анализа данных, результатом которых является аналитический доклад. Программа состоит из образовательного и исследовательского компонентов по направлениям – общественно-политическое, социально-экономическое, международное.
В данной программе приняла участие сеньор-лектор Высшей школы права «Әділет» Акимбекова Меруерт Аминовна. В ходе встречи участникам Программы были вручены сертификаты об участии в Образовательном хабе. На встрече приняли участие эксперты из городов Астана, Алматы, Тараз, Семей, представляющие высшие учебные заведения, научно-исследовательские центры, аналитические структуры и государственные органы страны.